Noorterühmad

Kõik noorterühma liikmed peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega.
 
Noorterühma kuuluvad rühmajuht, rühma järelevaatajad ja noorukid. Rühmajuht teeb broneeringu kas Tallinki rühmaosakonna või reisibüroo kaudu. Juba broneeringut tehes peab informeerima, et tegemist on noorterühmaga, sest nende kohtade arv laevas on piiratud. Tallink kinnitab broneeringu alles pärast kõikide rühma järelevaatajate andmete (nimi, aadress, telefoninumber) saamist ning väljastab rühmajuhile vastavalt rühma järelevaatajate arvule rühma järelevaataja reeglistikud.
 
Rühmajuht ja rühma järelevaatajad peavad reisima samas kajutiklassis, mis tema vastutuse all olevad noorukid.
 
Rühma järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes tunneb oma rühmaliikmeid (kuni 10 noorukit järelevaataja kohta). Igal noorterühma kuuluval alla 18-aastasel isikul peab kaasas olema vanema/hooldaja allkirjaga luba järelevaataja seltsis reisimiseks.
 
Terminalis peab kogu rühm olema vähemalt üks tund enne laeva väljumist. Rühmajuht registreerib laevapiletid ja edastab rühma järelevaatajatele tema vastutada olevate noorukite pardakaardid. Rühma järelevaatajad kirjutavad rühma järelevaatajate reeglistikku üles tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid. Iga rühma järelevaataja läheb koos tema vastutada olevate noorukitega pardakaardi- ja passikontrolli ning siis laeva.
 
Rühma järelevaatajate kohustused
  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorterühm ei segaks kära, lärmamise või mõne muu häiriva tegevusega teisi reisijaid.
  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorukitel ei ole kaasas ega nad ei tarbiks alkohoolseid jooke.
  • Rühma järelevaatajad peavad probleemide tekkimisel tegema koostööd ning abistama laevapersonali ning järgima meeskonna poolt antud juhiseid.
  • Rühma järelevaatajad peavad rühmale teadvustama, et rühmal lasub kollektiivne vastutus põhjustatud kahjude, korrahäirete või teiste reisijate kallal toime pandud vägivallaaktide eest.

Vanusepiirangud

6. VANUSEPIIRANGUD

Vanusepiirangud Tallinki ja Silja Line’i kaubamärkide all sõitvate laevadega reisimisel on kehtestatud alla 18-aastastele üksikreisijatele (alaealistele) alljärgnevalt:

(1) 15–17-aastane reisija võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühe suuna liinireisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud Reisiluba. Reisi broneerija või reisija vastutab ise Reisiloa olemasolu eest.
- Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

(2) Kuni 17-aastane reisija võib ööbimisega reisil osaleda ainult alljärgnevatel tingimustel:

1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidised on avaldatud Tallinki kodulehel:
Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

2) Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on lisatud:
- Eesti (PDF)
- Soome (PDF)
- Rootsi (PDF)
- Läti (PDF)
- Rahvusvaheline (PDF)

3) koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.

(3) Kuni 14-aastane reisija võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:
1) koos lapsevanemaga või muu seadusliku esindajaga või Reisivolitust omava muu Pereliikmega või Järelevaatajaga (pereliikme/järelevaatajaga võib kaasas olla kuni 2 last lisaks oma lastele). Reisivolituse näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 1;
2) Kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi, mille näidis on avaldatud käesoleva punkti lõike 2 alapunktis 2.

(4) Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva.

- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.

- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale, ta kohustub vastutama oma esindatavate eest ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile.

Tagasi algusesse

Makse- ja annulleerimistingimused rühmadele

Rühmade makse- ja annulleerimistingimused kehtivad broneeringutele, mis on tehtud Tallinki kõnekeskuses, Tallinki müügiesindustes ja lepinguliste koostööpartnerite juures (sh reisibürood).
 
Rühmade makse- ja annulleerimistingimused Tallinki kõnekeskuses ja Tallinki müügiesindustes tehtud broneeringutele
 
MAKSE- JA ANNULEERIMISTINGIMUSED
 
Rühmaks loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet. 
 
Makse -ja annulleerimistingimused sõltuvad rühma suurusest. Väljend "kajut" on võrdsustatud tekikoha ja istesalongi kohaga.
 
1. MAKSETINGIMUSED
 
Reisi broneerimisel tuleb tasuda 10% reisi maksumusest. Reisi maksumus peab olema täielikult tasutud 28 päeva enne reisi. Kui broneering on tehtud vähem kui 28 päeva enne väljumist, tuleb kogu broneeringu maksumus tasuda koheselt. 
 
Pakettreis
Pakettreis on kombinatsioon transpordi-, majutus-, ja muudest teenustest, mida osutavad TALLINK ja temaga seotud koostööpartnerid.
 
Pakettreiside puhul rakendatakse hotellide, suusakeskuste, transpordiettevõtete jm. teenuste osutajate kehtestatud maksetingimusi.
 
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse annulleerida broneering juhul, kui ei ole kinni peetud maksetähtajast.
 
2. ANNULLEERIMISTINGIMUSED (liinireis, kruiis, reisija- ja autopakett)
2.1. Rühmade annulleerimine
Kui annulleeritakse kogu rühm, siis rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi. 
 
2.2. Osaline annulleerimine
Osaliseks annulleerimiseks loetakse broneeringu alla 50% annulleerimist esialgselt broneeritud kajutite määrast. Annulleerimisel rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi.
 
2.3. Kajutite arv rühma kohta
Vähem kui 100 kajutit
Reisi saab kuludeta annulleerida 28 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 21–27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14–20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 25% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 7–13 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel vähem kui 7 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest.
 
Rohkem kui 100 kajutit 
Reisi saab kuludeta annulleerida 90 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 60–89 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast. 
Reisi annulleerimisel 28–59 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 25% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 21–27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14-20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 75% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel vähem kui 14 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest. 
 
Erikruiisid ja charter-reisid
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta makse- ja annulleerimistingimusi kui tegemist on erikruiiside ja charter-reisidega. Erikruiisiks loetakse reise, mille showprogrammis on muudatused, väljumise/saabumise aeg ja sadam on muutunud. 
 
Annulleerimissoovi (ka osalisel annulleerimisel) peab esitama kirjalikult kas faksiga või e-maili teel. Arvesse võetakse annulleerimissoovi kättesaamise kuupäev. 
 
2.4. Koostööpartnerid
Pakettreiside puhul rakendatakse suusakeskuste, transpordiettevõtete jm teenuste osutajate kehtestatud annulleerimistingimusi. 
 
Juhul kui edasi-tagasi piletist jääb kasutamata tagasisuund, vähendatakse makstud summast ühe suuna reisi hind ja tagasimakse teostatakse vastavalt annulleerimistingimustele. 
 
Rühmareisijate nimekiri peab olema esitatud TALLINK-i vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust. Nimekiri peab sisaldama broneeringu numbrit, kõikide reisijate perekonna- ja eesnime, sünniaega, sugu ja kodakondsust. Ööbimist sisaldavate reiside ja hotellipaketi korral tuleb märkida nimekirja ka kajutite/tubade jaotus.
 
Sõidukite puhul tuleb teatada sõiduki pikkus, kõrgus ja riiklik registreerimisnumber.
 
Rühmajuht peab olema sadama reisiterminalis vähemalt 1 tund enne laeva väljumist. Laevale registreerimisel on vajalik esitada laevapilet / voucher.
 
 
Rühmade makse- ja annulleerimistingimused lepinguliste koostööpartnerite juures tehtud broneeringutele (sh reisibürood)
 
MAKSE- JA ANNULEERIMISTINGIMUSED LEPINGUGA KLIENTIDELE 
 
Rühmaks loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet. 
 
Makse- ja annulleerimistingimused sõltuvad rühma suurusest. Väljend "kajut" on võrdsustatud tekikoha ja istesalongi kohaga.
 
1. MAKSETINGIMUSED
 
Reis peab olema tasutud arvel näidatud kuupäevaks.
 
2. ANNULLEERIMISTINGIMUSED (liinireis, kruiis, reisija- ja autopakett)
 
2.1. Rühmade annulleerimine
Kui annulleeritakse kogu rühm, siis rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi. 
 
2.2. Osaline annulleerimine 
Osaliseks annulleerimiseks loetakse broneeringu alla 50% annulleerimist esialgselt broneeritud kajutite määrast. Annulleerimisel rakendatakse punktis 2.3. toodud tühistamistingimusi.
 
2.3. Kajutite arv rühma kohta
Vähem kui 100 kajutit
Reisi saab kuludeta annulleerida 28 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 14-27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 7-13 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel hiljem kui 7 päeva enne reisi algust peetakse kinni 100% kogu reisi maksumusest.
 
Rohkem kui 100 kajutit 
Reisi saab kuludeta annulleerida 90 päeva enne reisi algust. 
Reisi annulleerimisel 28-89 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 10% kajutite hinnast. 
Reisi annulleerimisel 21-27 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 50% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel 14-20 päeva enne reisi algust võetakse kuludeks 75% kajutite hinnast.
Reisi annulleerimisel hiljem kui 14 päeva enne reisi algust peetakse kinni  100% kogu reisi maksumusest. 
 
Erikruiisid ja charter-reisid
AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta makse-ja annulleerimistingimusi kui tegemist on erikruiiside ja charter-reisidega. Erikruiisiks loetakse reise, mille showprogrammis on muudatused või väljumise/saabumise aeg ja sadam on muutunud.
 
Annulleerimissoovi (ka osalisel annulleerimisel) peab esitama kirjalikult kas faksiga või e-maili teel. Arvesse võetakse annulleerimissoovi kättesaamise kuupäev. 
 
2.4. Koostööpartnerid
Pakettreiside puhul rakendatakse hotellide, suusakeskuste, transpordiettevõtete jm teenuste osutajate kehtestatud annulleerimistingimusi.
 
Juhul kui edasi-tagasi piletist jääb kasutamata tagasisuund, vähendatakse makstud summast ühe suuna reisi hind ja tagasimakse teostatakse vastavalt annulleerimistingimustele. 
 
Rühmareisijate nimekiri peab olema esitatud TALLINK-i vähemalt 5 tööpäeva enne reisi algust. Nimekiri peab sisaldama broneeringu numbrit, kõikide reisijate perekonna- ja eesnime, sünniaega, sugu ja kodakondsust. Ööbimist sisaldavate reiside ja hotellipaketi korral tuleb märkida nimekirja ka kajutite / tubade jaotus.
 
Sõidukite puhul tuleb teatada sõiduki pikkus, kõrgus ja riiklik registreerimisnumber.
 
Rühmajuht peab olema sadama reisiterminalis vähemalt 1 tund enne laeva väljumist. Laevale registreerimisel on vajalik esitada laevapilet / voucher.

 

Tagasi algusesse