Club One'i üldtingimused

1. Üldist

1.1. Club One'i kliendi staatusega premeerivad AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi Tallink) oma püsikliente. Club One'i püsikliendiprogramm (edaspidi ka Programm) ei laiene ettevõtetele, ühendustele ja organisatsioonidele.

1.2. Club One'i püsikliendiprogrammi eest vastutab: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti, registrikood: 10238429

1.3. Club One'i püsikliendi teeninduse kontaktandmed piirkonniti:
 

Eesti AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn www.clubone.ee
Soome Tallink Silja Oy P.O. Box 100, 00181 Helsinki www.clubone.fi
Rootsi, Taani ja Norra Tallink Silja AB Box 27295, 10253 Stockholm www.clubone.se
Läti ja Leedu AS Tallink Latvija Eksporta iela 3A, Riga LV-1010 www.clubone.lv
Saksamaa Tallink Silja GmbH Böckmannstrasse 56, D-20099 Hamburg www.tallinksilja.de/club-one
Muud riigid Tallink Silja Oy P.O.Box 100, 00181 Helsinki www.clubone.fi

2. Liikmelisus ja liikmekaart

2.1. Club One'i püsikliendiprogrammi liikmeks saamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning omama alalist elukohta.

2.2. Club One'i püsikliendi liikmelisus ja soodustused laienevad ka püsikliendi pereliikmetele. Pereliikmete all mõeldakse püsiklienti ja tema abikaasat või elukaaslast koos nende lastega, kes elavad samal aadressil. Kõigil vähemalt 18-aastastel püsikliendi pereliikmetel, kes elavad samal aadressil, on võimalik saada isiklik lisakaart. Club One'i püsikliendikaardile saab registreerida kõik alla 18-aastased püsikliendi pere lapsed. Kõik ühele Club One’i püsikliendikaardile registreeritud pereliikmed saavad sama püsikliendinumbri. Püsikliendi soodustusi kasutada ja boonuspunkte koguda saavad ainult vastavale püsikliendinumbrile registreeritud pereliikmed.

2.3. Lisakaardi taotlemisel nõutakse alati põhikaardi omaniku nõusolekut. Lisakaardi taotlemisel peab liitumisankeet olema allkirjastatud nii põhikaardi omaniku kui lisakaardi taotleja poolt.

2.4. Tallinkil on õigus jätta Club One’i kontole registreerimata isikuid ning eemaldada mistahes registreeritud lisakaardi omaniku (lisaliikme), kui on alust arvata, et isikud ei ole pereliikmed vastavalt punktis 2.2 toodud määratlusele.

2.5. Püsikliendikaardi omanik on kohustatud lisaliikmeid teavitama teadetest, mis on saadetud püsikliendikaardi omanikule seoses Club One’i liikmelisusega. Kõik püsikliendikaardi omanikule saadetud teated loetakse automaatselt edastatuks selle lisaliikmetele.

2.6. Kliendil võib olla ainult üks Club One'i püsikliendinumber.

2.7. Club One’i liikmelisus on tasuta.

2.8. Club One'i püsikliendi staatuse taotlemisega kinnitab klient (nii põhikaardi kui ka lisakaardi omanik), et on nõus Club One’i püsikliendiprogrammi üldtingimustega.

2.9. Club One'i liikmelisus ning pere ühine punktiarvestuse periood algab pärast kliendi andmete registreerimist Club One'i andmebaasis ja püsikliendikonto avamist.

2.10. Registreeringu kinnituseks saadab Tallink kliendile e-kirja koos konto andmetega, mille alusel on võimalik läbi Tallink & SiljaLine App'i alla laadida digitaalne klubikaart. Kui klient on avaldanud soovi saada plastikust klubikaart, siis postitatakse see kliendile 4 (nelja) nädala jooksul pärast registreerimist. Club One’i programmi kohaselt peab klient plastikust Club One'i kliendikaardi selle kättesaamisel allkirjastama; kaardiomaniku poolt allkirjastamata Club One'i kliendikaart on kehtetu. Vajadusel peab klient suutma tõendada oma isikut.

2.11. Tasemega seotud soodustused jõustuvad kohe pärast taseme muutumist ning neid saab kasutada vastava taseme kliendikaardi esitamisel.

2.12. Club One'i kliendikaardi kadumisest tuleb viivitamatult teatada Club One'i klienditeenindusse. Tallink ei kompenseeri kliendile Club One'i kliendikaardi kadumisega seonduvaid võimalikke kahjusid. Püsikliendile saadetakse uus kliendikaart 4 (nelja) nädala jooksul pärast kaardi kadumise teate saamist.

2.13. Club One'i püsikliendikaardi või -numbri andmine kolmandate isikute kasutusse peale oma registreeritud pereliikmete on keelatud. Tallinkil on õigus kustutada reeglitevastaselt või ebaausal teel kogutud punktid.

2.14. Tallinkil on õigus ilma mistahes vastutust kandmata lõpetada püsikliendi liikmestaatus ja tühistada kogunenud punktid programmi või Tallinki mistahes reeglite rikkumise ja/või muu heade kommete vastase käitumise tõttu põhi- või lisakaartide omanike poolt. Rikkumiseks loetakse mistahes käesolevate üldtingimuste rikkumist, arvete mitteõigeaegset tasumist või mistahes viisil Tallinkile kahju tekitamist, dokumentide, sh piletite ja kupongide võltsimist, lubamatut muutmist, müümist või üleandmist kolmandale isikule, Club One'i kliendikaardi andmist isiku kasutusse, kes ei ole kaardiomaniku pereliige ja muud ebakohast käitumist. Sellistel juhtudel on Tallinkil õigus ette teatamata lõpetada kliendi Programmi liikmelisus ja tühistada kliendi punktid. Tallink teatab kliendile kirjalikult Programmi liikmelisuse lõpetamisest ja selle põhjustest ning kogutud punktide tühistamisest.

2.15. Püsikliendisuhte võib klient igal ajal lõpetada, saates kirjaliku teate vastava piirkonna Club One'i klienditeenindusse ülaltoodud aadressil. Pärast teate kättesaamist tühistab Tallink vastava püsikliendi konto ja kustutab liikmelisuse andmed registrist. Põhikaardi omaniku teade püsikliendisuhte lõpetamise kohta rakendub automaatselt ka lisakaardi omanikele (st lõppevad nii põhi- kui lisakaardi omaniku püsikliendisuhe).

2.16. Club One'i kliendikaarti ei saa kasutada (deebet või kreedit) maksekaardina.

2.17. Põhikaardi omanik on kohustatud teatama nime, aadressi või peresuhete muutumisest Club One'i klienditeenindusse. Samuti peab põhikaardi omanik hoidma ennast kursis Programmi üldtingimuste ja soodustuste muudatustega. Muutustest teavitatakse liikmeid Club One'i vastava kliendi asukohariigi veebilehe, Club One'i püsikliendilehe (kui on olemas) ning muude Club One'i programmiga seotud materjalide kaudu.

2.18. Tallink jätab endale õiguse tühistada ebaõigete kontaktandmetega püsikliendi põhi- või lisakaart, kui klient ei ole 12 kuu jooksul teatanud oma uusi kontaktandmeid.

3. Club One'i püsikliendiprogrammi soodustused

3.1. Programmi liige saab püsikliendile mõeldud soodustusi, nagu näiteks Tallinki ettevõtete allahindlused ja eripakkumised, samuti Tallinki partnerite eripakkumised Club One’i kliendikaardi omanikule.

3.2. Püsikliendi erihinnad kehtestatakse üldtingimuste punktis 1.3 loetletud geograafilistele piirkondadele eraldi. Broneeringuid tehes registreeritakse need vastavalt kliendi kehtivale kaarditasemele. Kliendi alaline elukoha aadress Club One'i püsikliendiregistris määrab, missuguse riigi püsikliendi teeninduspiirkonda ta kuulub. Siiski, mitte-elukohajärgses geograafilises piirkonnas ostetud või alustatud reisidele kohaldatakse konkreetse geograafilise piirkonna hindasid.

4. Tasemed ja nende määratlemine

4.1. Club One'il on kolm kliendikaardi taset (Bronze, Silver ja Gold). Eri tasemete kliendikaardid annavad õiguse erinevatele soodustustele. Püsikliendi tase määratakse 12 järjestikkuse kuu jooksul teenitud boonuspunktide summa järgi. Täpsemat infot püsikliendi soodustuste ning boonuspunktide arvestuspõhimõtete kohta saab vastava piirkonna Club One'i veebiaadressidelt või püsiklienditeenindusest.

5. Boonuspunktide kogumine ja tasemete nõuded

5.1. Kõik taset mõjutavad boonuspunktid tuleb registreerida Club One'i kontol kindla arvestusperioodi jooksul.

5.2. Club One'i Gold taseme nõudeks on 60 000 boonuspunkti arvestusperioodi jooksul. Silver taseme nõue on 15 000 boonuspunkti arvestusperioodi jooksul. Bronze on algtase.

5.3. Taseme nõuete täitumist kontrollitakse iga päev. Punktis 5.2 toodud tasemenõude saavutamisel saab liige kohe kõrgemale tasemele. Taseme muutumisel saadetakse uuele tasemele vastav kliendikaart kliendile posti teel, välja arvatud kui klient soovib loobuda plastikkaardist ja taotleb ainult digitaalset kliendikaarti. Kaardi kättetoimetamise aeg on kuni 4 (neli) nädalat.

5.4. Ühelt tasemelt teisele üleminekul ning taseme uuendamisel algab uus arvestusperiood ja järgmisele tasemele jõudmiseks vajalike boonuspunktide arvestus hakkab nullist. Seoses taseme muutumisega ei muutu ostudeks kasutatavate boonuspunktide arv kliendikontol.

5.5. Club One’i klient teenib boonuspunkte vastavalt oma tasemele. Boonuspunkte teenitakse piletite ja muude teenuste ja ettetellitud kaupade ostmisel enne reisi algust ja Tallinki laevade pardal, Tallinki hotellides ning Tallinki e-poes tehtud kaupade ja teenuste ostude pealt. Tallink jätab endale õiguse anda erinevatelt Tallinki teenustelt erinevas summas boonuspunkte sõltuvalt konkreetsest müügikohast.

5.6. Laevapiletitelt (reisija- ja autopilet) teenitakse boonuspunkte järgmiselt: pronksklient 1 € = 30 boonuspunkti, hõbeklient 1 € = 35 boonuspunkti, kuldklient 1 € = 40 boonuspunkti.

5.7. Enne reisi, laeva pardal, Tallinki hotellides, restoranides NOK NOK ja Ristorante Flavore, Tallinki e-poes ning Tallink Travel Retaili kauplustes sooritatud ostude eest teenitakse boonuspunkte järgmiselt: pronksklient 1 € = 21 boonuspunkti, hõbeklient 1 € = 25 boonuspunkti, kuldklient 1 € = 29 boonuspunkti.

5.8. Reisibroneeringute, ettetellitud ostude ja e-poes, pardal ning Tallinki hotellides tehtud ostude eest laekuvad punktid punktikontole hiljemalt nädal pärast viimast check-in'i konkreetses reisis. Ainult reisi broneerimise või pileti ostmise eest boonuspunkte ei arvestata.

5.9. Boonuspunktide kasutamine ei mõjuta Club One'i klienditaset.

5.10. Boonuspunktid kehtivad 24 kuud alates nende registreerimise kuust. Aegunud ja kasutamata jäänud punktid kustutatakse kontolt automaatselt ning neid ei tagastata.

5.11. Club One'i punkte saab klient hakata teenima pärast kliendistaatuse jõustumist ja Club One’i kliendikaardi saamist või digitaalse Club One’i kliendikaardi aktiveerimist. Punkte teenitakse pereliikmete-põhiselt ning neil pole rahalist tagasiostuväärtust.

5.12. Teenitud boonuspunktide eest saab klient osta Tallinki ja Silja Line’i teenuseid, tõsta saadavusel Tallink Hotellides toa taset ja osta kaupu Tallinki e-poes.

5.13. Club One'i liikmeksoleku lõppemisel tühistatakse ka Club One'i boonuspunktid, kliendil pole punktide osas kompensatsiooni nõudeõigust.

5.14. Edasimüüjate kaudu ostetud Tallinki teenused annavad boonuspunkte, kui pole märgitud teisiti.

5.15. Reisi või teenuse eest maksval Club One'i liikmel ei ole õigust saada boonuspunkte ega Club One'i liikme hindu, kui ta ise vastavat teenust ei kasuta. Club One’i liikme teenuste hinnad kehtivad maksimaalselt 1 kajuti kohta või maksimum 2 tekikoha kohta ühe broneeringu raames liikme kohta. Boonuspunkte kogutakse ainult Club One’i liikme hinna osa ulatuses.

5.16. Tallinki kinkekaartide ja muude sarnaste toodete puhul teenivad Club One'i liikmed boonuspunkte toote kasutamisel, mitte ostmisel. Boonuspunte teenib Club One'i liige, kes ise teenust kasutab. Etteostetud laevaraha kasutamisel teenib boonuspunkte Club One'i liige, kelle nimele on laevaraha märgitud.

5.17. Tallink  jätab endale õiguse mitte arvestada boonuspunkte teatud teenustelt või Tallinki koostööpartnerite poolt pakutavatelt teenustelt või anda tavapärasest vähem punkte.

5.18. Boonuspunktide registreerimiseks peab klient reisi broneerimisel teatama oma kliendinumbri ning esitama Tallinki laevade pardal oste sooritades Club One'i kaardi. Club One'i kaart tuleb kauplustes ja Tallinki hotellides esitada enne kassatoimingute algust ning restoranides tellimuse andmisel. Reise ja oste ei saa Club One'i kontole registreerida tagasiulatuvalt.

5.19. CA kaarti (Cruise Account) ega Tallinki krediitkaarti ei saa kasutada samaaegselt Club One'i kaardiga.

5.20. Ainult Club One’i liikmeteks registreeritud pereliikmete ostud koguvad kontole boonuspunkte.

5.21. Perepõhisele kontole laekuvad kõigi samasse perekonda kuuluvate Club One'i liikmete punktid juhul, kui nad on perepõhiselt liikmeks registreeritud.

5.22. Põhikaardi omanik on kõikide boonuspunktide omanik ning konto haldajana vastutab kontoga seotud mistahes tegevuste eest.

5.23. Põhikaardi omanik ja lisakaartide omanikud on võrdselt õigustatud kasutama kõiki kontol olevaid boonuspunkte. Boonuspunkte saab kasutada ainult broneeringute tegemise kronoloogilises järjekorras.

5.24. Tallink ei ole kohustatud võtma ühendust põhikaardi omanikuga, et saada temalt eelnevat kinnitust punktide kasutamisele või korrigeerima punktide kasutamist pereliikmete palvel. Erimeelsused seoses punktide kasutamisega lahendatakse vaid põhikaardi omaniku ja lisakaartide omanike vahel.

5.25. Boonuspunkte saab üle kanda ühelt püsikliendikontolt teisele Club One’i põhi- või lisakaardi omanik. Boonuspunkte saab üle kanda ka teisele püsikliendikontole, kui kaks või enam kontot ühendatakse ühele Club One’i perekontole.

5.26. Reisikorraldajate poolt korraldatavate reiside eest arvestatakse punkte vastavalt spetsiaalsele marsruudi-põhisele tabelile. Reisikorraldajate poolt korraldatavate reiside all mõeldakse koostööpartnerite poolt pakutavaid reise, nt kruiisi pakettreisid, mis sisaldavad ka bussitransporti elukohast sadamasse. Soomes kehtib see ka reisidele, mille puhul on kasutatud Tallink Silja Organizational Customer Card’i.

5.27. Rühmasoodustusega rühmareiside puhul arvestatakse punkte vastavalt spetsiaalsele marsruudi-põhisele tabelile.

5.28. Tallinkil on õigus muuta Club One’i programmi tasemete süsteemi ning erinevatele tasemetele ettenähtud soodustusi.

6. Boonusreisid

6.1. Boonusreis tuleb broneerida boonuspunktide kehtivusaja jooksul.

6.2. Bronze taseme klient võib boonuspunktide eest reisi broneerida 4 kuud, Silver taseme klient 6 kuud ja Gold taseme klient 8 kuud enne reisi algust.

6.3. Boonusreisid tuleb broneerida Club One'i klienditeeninduses või klienditeeninduse poolt osundatud kanalite kaudu. Boonusreisi saab broneerida alles pärast seda, kui kontole on kantud nõutav arv boonuspunkte.

6.4. Boonusreisi on õigus broneerida ainult Club One'i registris registreeritud põhi- või lisakaardi omanikul.

6.5. Tallink jätab endale õiguse määrata boonusreiside jaoks vajaliku boonuspunktide hulga. Tallink jätab endale õiguse teatud aegadel piirata boonusreiside hulka või boonusreise mitte võimaldada. Boonusreisi edasimüük on keelatud. Boonusreisipakkumised ning boonusreisideks vajaminevad punktikogused on toodud vastava piirkonna Club One'i koduleheküljel.

6.6. Boonusreise on iga väljumise kohta piiratud arv. Broneerimiseks vajaminevad boonuspunktid võetakse alati ühelt punktikontolt.

6.7. Tekikohaga boonusreis on ette nähtud 1 inimesele. Kajutite ja tekikohtade arv ei ole piiratud, kui pole märgitud teisiti. Boonusreisi broneeringus peab sisalduma vähemalt üks Club One’i perepõhise konto liige.

6.8. Boonusreisi annulleerimisel hiljemalt 14 päeva enne reisi algust tagastatakse kehtivad boonuspunktid kontole. Hiljem tühistatud või tühistamata jäetud boonusreiside eest võetakse kontolt maha täiskogus punkte. Aegunud boonuspunkte ei tagastata.

6.9. Boonusreiside puhul tuleb tasuda marsruudil põhinev kajuti/reisijamaks (kohaldatakse isikutele alates 6. eluaastast). Lisaks sellele võivad ametkondade või vastavate Tallinki koostööpartnerite poolt nõutavad mistahes muud maksud (nt lennujaamatasud, teenustasud jms) rakenduda boonusreisidele, mis tuleb tasuda Tallinkile.

6.10. Koostööpartnerite poolt pakutavate soodustuste (või muude pakkumiste) puhul kehtivad vastava partneri annulleerimis- ja broneerimistingimused.

7. Kliendilepingud ettevõtete ja organisatsioonidega

7.1. Tallinki ärikliendi (ingl Corporate Customer) koodiga tehtud reisibroneeringud ei lisa punkte Club One'i kontole. Organisatsiooni kliendilepingu (Organizational Customer Agreement) kohaselt tehtud reisibroneeringud lisavad Club One'i kontole punkte vastavalt spetsiaalsele reisikorraldajate tabelile. Ärikliendi ja organisatsioonikliendi kaarti ei saa kasutada samaaegselt Club One'i kliendikaardiga.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Club One'i püsikliendiprogrammi liikme isikuandmeid töödeldakse vastavalt Tallink Grupi privaatsuspoliitikale, vt www.tallink.ee/privaatsuspoliitika või www.tallinksilja.com/privacy-policy, mis sisaldab detailsemat infot kliendi õiguste kohta.

8.2. Programmiga liitumisel esitab klient alljärgnevad andmed:

 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • sünniaeg;
 • sugu;
 • kodakondsus;
 • aadress;
 • sihtnumber;
 • linn/maakond;
 • riik;
 • mobiiltelefon;
 • kodune telefon;
 • töötelefon;
 • e-posti aadress;
 • eelistatav suhtluskeel;
 • hobid;
 • pereliikmed (kui klient on taotlenud lisakaarti või lisanud pereliikmed põhikaardile);
 • andmetöötluse prioriteedid turunduslikel eesmärkidel.

8.3. Club One’i kliendikaardi kasutamisel kogub Tallink andmeid kliendi poolt kasutatud teenuste ja ostetud toodete kohta.

8.4. Club One’i programmiga liitumisel annab klient Tallink’ile loa edastada talle informatsiooni Club One'i programmi kohta kas e-posti aadressile, elukoha aadressile ja/või mobiiltelefonile, et klient saaks kasutada vastavat teenust ja Tallink täita oma kohustusi kliendi ees. Klient saab hallata oma isiklikke turundusalaseid lubasid oma isikliku Club One'i online-konto kaudu või kontakteerudes kohaliku Club One'i klienditeenindusega.

8.5. Isikuandmete esitamisel Club One’i programmiga liitumise avaldusel annab klient Tallinkile loa oma isikuandmete töötlemiseks.

8.6. Tallink säilitab programmiga liitunud kliendi isikuandmed kuni tema liikmelisuse lõpuni. Programmist lahkudes kliendiprogrammiga seotud andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks nii, et klienti ei ole võimalik enam tuvastada.

9. Muud tingimused

9.1. Club One’i soodustused ja muud eelised võivad erineda vastavalt Club One’i liikme tasemele ja tegutsemispiirkonnale.

9.2. Club One'i soodustooted võivad eri marsruutidel/laevadel olla erinevad. Club One'i soodushinnaga reise või muid soodustusi ei saa broneerida/kinkida mitte-pereliikmetele, välja arvatud juhul, kui reisil on kaasas vähemalt üks vastava Club One konto liige.

9.3. Club One'i tingimused kehtivad Club One'i veebilehel avaldatud redaktsioonis. Tallinkil on õigus oma äranägemise järgi teha muudatusi Club One'i püsikliendiprogrammis, programmi üldtingimustes, punktide tekkimispõhimõtetes ja boonustoodete hindades. Muutused jõustuvad koheselt ilma ette teatamata, kui Tallink ei määra teisiti. Muutustest teatatakse Club One'i liikmetele Club One'i veebileheküljel. Tallink teeb mõistlikke jõupingutusi, et muudatustest teada anda ka püsikliendilehes, kui info muudatuste kohta on lehe ilmumise ajal jätkuvalt aktuaalne.

9.4. Tallink ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud boonuspunktide kaotus, soodustuste kaotus või vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Club One'i kliendile või kolmandatele isikutele mistahes viisil hüvitama.

9.5. Tallink ei vastuta oma koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste ja toodete ning nendega seonduvate pretensioonide eest, välja arvatud juhul, kui Tallink on reisikorraldaja vastavalt kohaldatavale seadusele – iga koostööpartner vastutab ise oma toodete ja teenuste eest.

9.6. Kui käesolevates tingimustes ei ole eraldi teisiti märgitud, on klient vastutav reisijateveo tingimuste järgimise eest ning tutvuma nendega internetis veebilehel www.tallink.ee või www.tallinksilja.com.

9.7. Programmist tulenevad erimeelsused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Club One'i püsiklienditeeninduste asukohariikide kohtutes. Kliendil on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda ka kohaliku tarbijakaebuste komisjoni poole selle olemasolul.