Vanusepiirangud Tallinki laevadel

Vähemalt 18-aastane reisija võib reisida üksi kõikidel laevadel kõikidel nädalapäevadel kõikidel laevareisidel.

0–17-aastane võib reisida ööbimisega reisil:

 • koos lapsevanema või muu seadusliku esindajaga;
 • reisivolitust omava muu Pereliikme või Järelevaatajaga.
 1. Reisivolituse näidised:
  eesti keeles (PDF)
  inglise keeles (PDF)
   
 2. Kuni 17-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi:
  eesti keeles (PDF)
  inglise keeles (PDF)


Koos kuni 14-aastase reisijaga peab igas kajutis olema vähemalt üks Pereliige või Järelevaataja.

15–17-aastane võib sõltumata nädalapäevast reisida üksi päevasel ühesuunareisil või päevareisil, kui tal on kaasas lapsevanema või muu seadusliku esindaja allakirjutatud Reisiluba.

 1. Reisiloa näidised:
  eesti keeles (PDF)
  inglise keeles (PDF)
 

0–14-aastane võib reisida päevasel ühesuuna liinireisil või päevareisil:

 • koos lapsevanema või muu seadusliku esindajaga;
 • reisivolitust omava muu Pereliikme või Järelvaatajaga.
 1. Reisivolituse näidised:
  eesti keeles (PDF)
  inglise keeles (PDF)
   
 2. Kuni 14-aastase reisijaga koos reisiv muu Pereliige või Järelevaataja peab täitma Järelevaataja ankeedi:
  eesti keeles (PDF)
  inglise keeles (PDF)

Selgitavad märkused
 • Reisi broneerija/reisija vastutab ise vajalike reisidokumentide olemasolu eest.
 • Tallink ei hüvita reisijale Piletit, kui alaealisel reisijal puuduvad vajalikud eelnevates punktides sätestatud dokumendid või need on puudulikult vormistatud ning seetõttu ei lubata reisijat laeva
 • Seaduslik esindaja/järelevaataja vastutab alkoholiseaduse ja laeva sisekorraeeskirjade alaealistesse puutuvate punktide täitmise eest ning alaealise poolt laevakompaniile/hotellile/teistele reisijatele/endale põhjustatud kahjustuste eest.
 • Järelevaatajal võib kaasas olla maksimaalselt kaks last lisaks oma lastele.

Mõisted

- „Pereliige“ – reisiva lapse vähemalt 18-aastane isa, ema või muu seaduslik esindaja või vähemalt 25-aastane tädi, onu, õde, vend või vanavanem.
- „Järelevaataja“ – kuni 17-aastase reisiva lapse esindaja. Järelevaataja peab olema vähemalt 25-aastane isik, kes on tutvunud AS Tallink Grupp juhistega järelevaatajale ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile, kohustub vastutama oma esindatavate eest, ning hüvitama nende poolt tekitatud kahju.
- „Reisiluba“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt täidetud ning allkirjastatud kindlas vormis dokument, millega lapsevanem või muu seaduslik esindaja lubab 15–17-aastasel reisijal üksi reisida.
- „Reisivolitus“ – lapsevanema või muu seadusliku esindaja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega volitatakse teist isikut (muu pereliige või järelevaataja) olema oma lapse järelevaatajaks laevareisi kestel ning kohustatakse teda lapse eest kogu reisi ajal hoolitsema ja vastutama.
- „Järelevaataja ankeet“ – 0–17-aastase reisija järelevaataja poolt kindlas vormis täidetud ning allkirjastatud dokument, millega järelevaataja kohustub vastutama 0–17-aastase reisija eest kogu reisi vältel.

 
Noorterühmad
Noorterühmadele kehtivad samad vanusepiirangud mis teistelegi reisijatele. Noorterühmaks nimetatakse reisijate rühma, kui samal broneeringul on 10 ja enam alaealist noort, kes reisivad ilma hooldajata. 


Tutvu lähemalt noorterühma reisitingimustega