Noorterühmad

Kõik noorterühma liikmed peavad enne reisi tutvuma noorterühmadele kehtestatud reeglitega.

Noorterühma kuuluvad rühmajuht, rühma järelevaatajad ja noorukid. Rühmajuht teeb broneeringu kas Tallinki rühmaosakonna või reisibüroo kaudu. Juba broneeringut tehes peab informeerima, et tegemist on noorterühmaga, sest nende kohtade arv laevas on piiratud. Tallink kinnitab broneeringu alles pärast kõikide rühma järelevaatajate andmete (nimi, aadress, telefoninumber) saamist ning väljastab rühmajuhile vastavalt rühma järelevaatajate arvule rühma järelevaataja reeglistikud.

Rühmajuht ja rühma järelevaatajad peavad reisima samas kajutiklassis, mis tema vastutuse all olevad noorukid.

Rühma järelevaataja peab olema:

  • Tallinn-Helsingi liinil, ilma ööbimiseta reisil - vähemalt 21 aastane isik;
  • teistel liinidel - vähemalt 25-aastane isik. Erandina võib järelevaatajaks olla alaealiste laste õpetaja või treener, kes on vähemalt 21-aastane.

Rühma järelevaataja tunneb oma rühma liikmeid (kuni 10 noorukit järelevaataja kohta), on tutvunud Tallinki juhistega järelevaatajale ning ta on alla kirjutanud vastavale dokumendile, kohustub vastutama oma esindatavate eest, ning hüvitama nende poolt tekitatud kahju.

Terminalis peab kogu rühm olema vähemalt üks tund enne laeva väljumist. Rühmajuht registreerib laevapiletid ja edastab rühma järelevaatajatele tema vastutada olevate noorukite pardakaardid. Rühma järelevaatajad kirjutavad rühma järelevaatajate reeglistikku üles tema vastutada olevate noorukite kajutinumbrid. Iga rühma järelevaataja läheb koos tema vastutada olevate noorukitega pardakaardi- ja passikontrolli ning siis laeva.
 

Rühma järelevaatajate kohustused

  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorterühm ei häiriks teisi reisijaid.
  • Rühma järelevaatajad peavad hoolt kandma, et noorukitel ei ole kaasas ega nad ei tarbiks alkohoolseid jooke.
  • Rühma järelevaatajad peavad probleemide tekkimisel tegema koostööd ning abistama laevapersonali ning järgima meeskonna poolt antud juhiseid.
  • Rühma järelevaatajad peavad rühmale teadvustama, et rühmal lasub kollektiivne vastutus põhjustatud kahjude, korrahäirete või teiste reisijate kallal toime pandud vägivallaaktide eest.


Ankeet ja juhised noorukiterühma juhile/järelevaatajale (pdf) – Eesti keeles / Inglise keeles

Lapsevanema/hooldaja volitus kuni 17-aastase lapse/nooruki järelevaatajale (pdf) – Eesti keeles / Inglise keeles