Laevade andmed

 

 
 

Star

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,8 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Megastar

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,5 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 6,5 m
 
 

Silja Europa

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,6 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 6 m
Suurim kaal: 40 t
 
 

Baltic Queen

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,3 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Victoria I

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,8 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Romantika

Suurim lubatud sõiduki kõrgus:4,8  m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Regal Star

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 5,2 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 8,4 m
 
 

Isabelle

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,5 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 6 m
 
 

Silja Symphony

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,8 m*
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,9 m
 
 

Silja Serenade

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,8 m*
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,9 m
 
 

Baltic Princess

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,4 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Galaxy

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,4 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 4,8 m
 
 

Sea Wind

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 5,75 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 7,6 m
 
 

SAILOR

Suurim lubatud sõiduki kõrgus: 4,65 m
Suurim lubatud sõiduki laius: 9,3 m

 

Kõigi üle 40 tonni kaaluvate kaubaühikute laadimine ja lossimine tuleb eelnevalt kooskõlastada Tallink Cargoga.

* suurim lubatud kõrgus 4,6 m, kui auto on üle 2,6 m lai

 

Tagasi algusesse

Pileti broneerimine

Pileti broneerimisel palume esitada järgnevad andmed:
- sõiduki mõõtmed (pikkus, laius ja kõrgus)
- sõiduki registreerimisnumber 
- elektriühenduse vajadus
- autojuhtide arv
- info IMO/ADR kauba kohta

 

Tagasi algusesse

Transporditavad kaubaühikud

Tallink Cargo transpordib järgmiseid kaubaühikuid:
- veoautod
- haagised 
- eriotstarbelised sõidukid
- import/eksport autod ja šassiid
 
Sõidukeid, mis ei liigu kummiratastel, võib vedada ainult haagiste peal.

 

Tagasi algusesse

Piletite registreerimine (check-in)

Ilma juhita sõidukid peavad sadamas olema 1,5 tundi enne laeva väljumist. Juhiga sõidukid peavad sadamas olema 1 tund enne laeva väljumist. Hiljem sadamasse saabunud sõidukid kaotavad oma koha ootelehel olevatele sõidukitele.

NB! Tallinnast ja Stockholmist Ahvenamaale sõites peavad sõidukiga reisijad olema terminalis hiljemalt 2 tundi enne laeva väljumist. Hiljem saabunud reisijate broneeringud ei ole enam kehtivad.

 

Tagasi algusesse

Maksmisviisid

Check-in'is saab pileti eest tasuda ainult pangakaardiga.
 
Me aktsepteerime järmiseid pangakaarte:
- American Express
- VISA
- Maestro
- Eurocard/Mastercard

 

Tagasi algusesse

Ootekohad ja no show

Ootekohad
Ootejärjekorras olevad sõidukid vormistatakse laevale saabumise järjekorras.
 
No show
Tallink Cargo kehtestab no show maksu, kui kindlale kohale broneeritud sõiduk jääb tulemata ja sellest ei teatata õigel ajal. Broneeringud veoautodele ja muudele juhiga sõidukitele tuleb tühistada hiljemalt 1 tund enne laeva väljumist, ilma juhita sõidukid 1,5 tundi enne väljumist.

 

Tagasi algusesse

Ohtlikud ained

Ohtlikud ained
Ohtlikud ained on ained, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada tervist, keskkonda või vara. Ohtlike ainete vedu toimub meie laevadel IMDG reeglistiku kohaselt.
 
Broneerimine
Ohtlikke aineid vedavale veoühikule tuleb broneeringut tehes teatada ohtliku aine tehniline nimetus (Proper Shipping Name), ÜRO (UN) number, klass ja pakkegrupp (vt. Kaubaveo piletite broneerimise- ja müügieeskirjad lõik IV, punkt 35). Ohtlikust ainest tuleb ette teatada ka juhul kui kaup on klassifitseeritud kui Limited Quantities. Peale broneerimist tuleb kaubaveo broneerimiskeskusesse saata allkirjastatud ohtliku veose deklaratsioon (Dangerous Goods Declaration).
 
Laevale registreerimine
Laevale registreerides (check-in'is) tuleb esitada allkirjastatud ja korrektselt täidetud ohtliku veose deklaratsioon, vajadusel ka deklaratsiooni originaal. Kauba saatja ja saaja peavad tagama, et veoühik oleks varustatud ohtlike veoste siltidega. Veoühik, millel on kaubaks piiratud koguses ohtliku kaupa (Limited Quantities), tuleb samuti varustada ohtlike veoste siltidega.

 

Tagasi algusesse

Kaubaveo piletite broneerimis- ja müügieeskirjad

Käesolevad kaubaveo piletite broneerimise ja müügieeskirjad kehtivad AS Tallink Grupp või tema tütarettevõtte (edaspidi TALLINK) poolt opereeritavatel laevadel.
Tallink jätab endale õiguse muuta piletihindu ning sõiduplaani ette teatamata.
 
I. Kaubaveo piletite broneerimine
 
1. Broneerimine on Tellija poolt soovitud tellimuse teostamine Tallink-i kaubaveoteenistuse broneerimissüsteemis. 
2. Broneerimisoperatsioonid ei ole rahalised operatsioonid.
3. Kõik broneerimised, broneeringute muudatused ja nende annulleerimised vormistab Tellija suuliselt või kirjalikult edastades need Tallink-ile.
4. Tallink-ile edastatud broneeringud, nende muudatused või annuleerimised saadetakse selliste vahenditega, mis võimaldavad teate kättesaamist Tallink-i poolt vajadusel kontrollida. Tellija soovi korral kinnitab kaubaveo operaator broneeringu kirjalikult. 
5. Tellijate broneeringud vormistatakse, kas kindlatele või ootekohtadele. Kõik broneeringud on nummerdatud. 
6. Broneering kindlale kohale on tellimus, mis on tagatud laeva autodekil kindlate vabade liinimeetrite olemasolul. Broneering ootekohale on tellimus, mis vormistatakse peale vabade liinimeetrite lõppemist.
7. Ootekohtadel olevaid broneeringuid tõstetakse vastavalt laevades vabanenud liinimeetritele kindlatele kohtadele. Eelnimetatud muudatustest informeerib Tallink Tellijat eraldi.
8. Broneerimise teostamiseks edastab Tellija Tallink-ile alljärgneva informatsiooni:
1) Veo Tellija nimi, kauba vastuvõtja nimi, veo eest maksja nimi
2) Transpordivahendi liik, pikkus,*, riiklik numbrimärk*
3) Kauba nimetus ja kaal
4) Maksmisviis ja koht
 
* pikaajaliste broneeringute edastamisel ei ole kohustuslikud
 
9. Broneeringuid klassifitseeritakse vastavalt nende iseloomule ja kestvusele:
1) Ühekordsed broneeringud 
2) Pikaajalised broneeringud 
10. Ühekordsete broneeringute puhul on Tellija kohustatud edastama Tallink-ile kõik punktis 8 sätestatud andmed.
11. Pikaajalistes broneeringutes lepitakse kokku üleveetavate kaubaühikute arv konkreetsetel laevadel teatud ajavahemikuks. Pikaajalised broneeringud edastatakse Tallink-ile alati kirjalikult. Juhul kui broneeringu määrades toimub muudatusi, on Tellija kohustatud koheselt kirjalikult informeerima Tallink-i.
12. Tellija peab pikaajalised broneeringud kinnitama uuesti väljumispaiga broneerimiskeskuses hiljemalt allpool toodud kellaaegadel: 
11.00 E–R – kõik väljumised kuni järgmise päeva kell 13.30 väljumiseni
14.00 R – väljumised alates laupäeval kell 16.30 kuni esmaspäeval kella 13.30 väljumiseni.
Kellaajad on Eesti aja järgi.
 
13. Peale eelmises punktis nimetatud kellaaegade möödumist on Tallink-il õigus Tellija poolt kinnitamata broneeringud tühistada.
14. Tallink-il on õigus tühistada süstemaatiliselt (kolm nädalat) kasutamata pikaajalised broneeringud.
15. Pikaajalise broneeringu kinnitamisel teatab Tellija transpordivahendi liigi, täpse pikkuse, registreerimisnumbrid, kaubakirjelduse ja kaalu ning kauba vastuvõtja.
16. Juhul kui transpordivahend sisaldab ohtlikke kaupu (IMDG) või vajab ühendust laeva elektrisüsteemiga, tuleb sellest informeerida Tallink-i broneeringu kinnitamisel. Vastasel juhul ei taga Tallink soovitud teenuse osutamist.
17. Tellija poolt kinnitatud broneeringute alusel väljastatakse kaubaveo piletid ainult Tellija nimele. Tellijal ei ole õigust temale kinnitatud broneeringut üle anda kolmandale isikule.
18. Kõik broneeringud peavad olema kaubaveo piletitena väljaostetud hiljemalt 1 tund enne laeva väljumist.
19. Kõik broneeringud, mida ei ole kaubaveo piletitena väljaostetud üks tund enne laeva väljumist, kaotavad kehtivuse ja vabanenud kohad lähevad müüki.
 
II. Kaubaveo pileti müük
 
20. Kaubaveo pileti müügioperatsioonid on rahalised operatsioonid. 
21. Kaubaveo pilet trükitakse välja Tallink-i arvutisüsteemist peale müügioperatsiooni teostamist.
22. Väljatrükitud kaubaveo piletil on märgitud broneeringu number ning on täidetud kõik käesoleva korra punktis 8 sätestatud andmed transpordivahendi ja Tellija kohta.
23. Kaubaveo pileti eelmüügi korral (eelmüüki teostatakse ainult ettemaksuga tasumisel pileti eest ja enne laevale registreerimise algust) on lubatud täitmata jätta ainult andmed kauba kaalu kohta. Viimane tuleb täpsustada vahetult enne laeva väljumist. Eelmüügi korral tasub Tellija kaubakaalu eest täiendavalt kaubaveo teenistuse kassasse, mille kohta väljastatakse Tellijale kviitung.
24. Ettemaksuga tasutud pileteid saab annulleerida kas pileti müügi päeval või kuni 1 kuu peale müüdud reisi kuupäeva. Tasutud raha tagastab Tallink Tellija arveldusarvele.
25. Tellijal on õigus kasutada ettemaksuga tasutud pileteid kuni 3 (kolm) kuud, arvestades vormistatud sõidu toimumise kuupäeva.
 
III. Transpordivahendite registreerimine
 
26. Transpordivahendite registreerimine laevadele algab 2 tundi ja lõpeb 15 minutit enne laeva väljumist, väljaarvatud Paldiski sadam, kus transpordivahendite registreerimine lõpeb 30 minutit enne laeva väljumist.
27. Treilerid peavad olema laeva laadimiseks valmis 1,5 tundi ja iseliikuvad transpordivahendid 1 tund enne laeva väljumist. Hilinenud kindlatele kohtadele broneeritud transpordivahendite laadimist laevale ei tagata ning nad kaotavad oma koha ootejärjekorras olevatele transpordivahenditele.
28. Juhul kui broneeritud transpordivahendit ei registreerita kaubaveopileti alusel laevale või transpordivahend ei ole valmis õigeaegseks laadimiseks laeva, tuleb sellest informeerida Tallink-i hiljemalt 1,5 tundi enne laeva väljumist. Eelnimetatud nõude mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel Tellija poolt on Tallink-il õigus nõuda Tellijalt ettenähtud veotasu tasumist.
29. Transpordivahendi tüüp, pikkus ja laius peavad vastama broneeringus esitatud andmetele. Juhul kui nad erinevad esialgsetest andmetest, ei taga Tallink transpordivahendi pääsu laevale.
30. Transpordivahendite registreerimine laeva toimub müüdud kaubaveopiletite alusel. Transpordivahendi registreerimisel on Tellija esindaja kohustatud täitma kaubakaalu deklaratsiooni (Lisa1) ning esitama selle allakirjutatult Tallink-ile. Tellija esindaja vastutab eelnimetatud deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse eest.
31. Kaubakaalu deklaratsiooni mitte esitamisel transpordivahendeid laeva ei registreerita. Tellija poolt deklaratsioonis ebaõigete andmete esitamisest tekkinud kulutusi Tallink Tellijale ei hüvita.
32. Tellijale väljastatakse kaubaveopiletil märgitud teenuste eest laevakaardid. Veoautojuhile väljastatakse reisija-, söögi- ja autokaart.
33. Kõik kaubaveopileti alusel väljastatud laevakaardid kehtivad vaid registreeritavas laevas transpordivahendi registreerimise kuupäeval. Laevakaarte ei vahetata ümber rahaks ega teiseks reisiks.
34. Juhul kui Tellija transpordivahend Tallinkist mitteolenevatel põhjustel (tolliformaalsused, takistused piiril) ei saanud minna registreeritud reisi, tuleb Tellija esindajal kõik laevakaardid tagastada hiljemalt pool tundi peale laeva väljumist Tallink-ile. Laevakaartide mittetagastamisel loetakse teenus osutatuks ja Tallink-il on õigus nõuda teenuse eest tasu.
 
IV. Ohtlikud (IMDG) kaubad
 
35. Ohtlike kaupade deklaratsioonid tuleb edastada Tallink-i kaubaveoteenistusele vastavalt väljumise sadamale alljärgnevalt:
1) Soome liinil:
Tallinn-Helsingi päevased väljumised – hiljemalt 3,5 tundi enne laeva väljumist
Tallinn-Helsingi õhtused/öised väljumised – hiljemalt kell 14.00 laeva väljumise päeval
Helsingi-Tallinn õhtused laevad – hiljemalt kell 13.00 laeva väljumise päeval
Helsingi-Tallinn hommikune väljumine - hiljemalt kell 16.00 laeva väljumisele eelneval päeval
2) Rootsi liinil:
Õhtused väljumised – hiljemalt kell 12.00 laeva väljumise päeval
Hommikused väljumised – hiljemalt 12.00 laeva väljumisele eelneval päeval.
36. Peale ohtliku kauba deklareerimist, ei ole ohtliku kaubaga transpordivahendil võimalik vahetada laeva ilma eelneva uue ohtliku kauba deklareerimiseta.
 
V. Ootekohtadel olevate transpordivahendite registreerimine
 
37. Ootekohtadele broneeritud transpordivahendid peavad teatama oma saabumisest laevale registreerimiseks Tallink-i kaubaveokassasse. Ootekohad müüakse laevale vastavalt transpordivahendite saabumisjärjekorrale alates laevale registreerimise algusest ja vastavalt laevas vabanenud pinnale. Eelnimetatud transpordivahendite registreerimine laevale toimub käesoleva eeskirja punktides 26 – 34 sätestatud korras arvestades neis sätestatud tähtaegu.
38. Ootekohtadele broneeritud transpordivahendeid ei arvata automaatselt järgmisesse laevareisi, vaid Tellijal tuleb esitada uus broneeringu tellimus.
 
VI. Vääramatu jõu olukord
 
39. Vääramatu jõu asjaolu tekkimisel on Tallink-i esindajad kohustatud sellest koheselt informeerima Tellijat kirjalikult või telefoni teel. Vääramatu jõu asjaoluks on mistahes põhjus või sündmus, mida Tallink ei saanud mõjutada ja ära hoida ning mille tagajärgi ta ei saanud vältida rakendades asjakohaseid meetmeid.
40. Tellija hindab omalt poolt tekkinud olukorda ja edastab Tallink-ile üleveetavate autode pingerea Tellija jaoks olulisuse järjekorras. Võimaluse korral tehakse seda kirjalikult, välja arvatud olukorrad, kus reageerimine peab olema äärmiselt operatiivne või toimub väljaspool tööaega.
41. Tallink-i kaubaveoteenistuse töötajad on kohustatud kinni pidama Tellija esitatud üleveetavate autode pingereast.

 

Tagasi algusesse

AS Tallink Grupp Kaupade Veoeeskiri

Käesolevad eeskirjad kehtivad alates 1. jaanuarist 2009. a.
 
Käesolevad eeskirjad on kehtestatud Põhjamere Kaubavedude Standardtingimuste (2008) alusel, punkte 17(2) ja 21(1) on muudetud.
Käesolevad kaubaveo eeskirjad (edaspidi: eeskirjad) kehtivad Vedajaga sõlmitud lepingu puhul kogu aja, mil Vedaja teostab vedu, olenemata sellest, kas selleks esitatakse dokument või mitte.
 
I. ÜLDTINGIMUSED
1. Mõisted
"Vedaja" - pool, kes kohustub ise vedama või korraldama kogu veo alates kauba vastuvõtmise või pealelaadimise sadamast kuni lossimissadamani või üleandmise kohani.
"Kaupmees" - on nii ekspediitor, vastuvõtja, veose saatja, kauba saaja, veolepingut tõendava dokumendi esitaja ja kaupade omanik.
"Transpordiartikkel" - mistahes sõiduk, konteiner, lahtine alus, kaubaalus, haagis, treiler, transporditav mahuti ja mistahes muu artikkel, mida kasutatakse kaupade (koos) hoidmiseks, samuti puidust pakendid, kui pole teisiti sätestatud.
"Kaubad" - sisaldavad nii Transpordiartiklit kui selle sisu, kui pole teisiti sätestatud.
 
2. Tariifid
Veo teostamise kuupäeval kehtivad tariifid on kehtestatud Vedaja kaubaveo hinnakirjas. Koopiaid vastavate tariifide kohta on võimalik taotleda Vedajalt.
 
3. Aegumistähtaeg ja kahjuteatis kombineeritud transpordi puhul
Mistahes Vedaja vastutus lõpeb juhul kui tema vastu pole algatatud hagi üheksa kuu jooksul pärast kaupade kättetoimetamist või seda kuupäeva, mil kaubad oleksid pidanud kätte toimetatama. Kui Vedajale pole antud kirjalikku kahjuteatist kaupade hävimise või rikkumise ning nende üldise seisundi kohta kättetoimetamise kohas enne seda kui kaubad antakse üle isikule, kes on volitatud neid kätte saama või üleandmise ajal, või kui hävimine või rikkumine ei ole sel ajal nähtav, siis kuue päeva jooksul pärast üleandmist, loetakse kauba üleandmise asjaolu esmaseks tunnistuseks selle kohta, et Vedaja on kauba kätte toimetanud sellises seisundis nagu vastuvõtmisel märgitud.
 
4. Seadusandlus ja jurisdiktsioon
Veolepingust tulenevad või sellega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse hageja valikul sellises pädevas kohtus ja vastavuses käesolevate tingimuste sätetega selle riigi seadusandluse kohaselt,
a) kus asub kostja peamine äritegevuse koht, või selle puudumisel tema peamine elukoht;
b) kus veoleping sõlmiti, tingimusel, et kostjal on seal olemas äritegevuse koht, filiaal või esindus, mille kaudu veoleping sõlmiti;
c) kus kaubad anti Vedaja käsutusse või kuhu kaubad tuli toimetada või kuhu need tegelikult toimetati.
Kohtuasja ei algatata enne, kui pooled on selgesti väljendanud oma kokkulepet kohtu või arbitraažikohtu valiku suhtes rakendatava seadusandluse suhtes.
 
II LEPINGU TÄITMINE
5. Alltöövõtjad
(1) Vedajal on õigus kasutada mistahes tingimustel alltöövõtjaid veo täielikuks või osaliseks korraldamiseks, kaupade laadimiseks, mahalaadimiseks, ladustamiseks, käitlemiseks või Vedaja poolt enesele võetud mistahes kaupadega seotud kohustuste täitmiseks.
(2) Veolepingu mõistes ning käesolevate eeskirjade sätete kohaselt vastutab Vedaja lepingu täitmiseks kasutatud isikute poolt tehtud tegude või tegematajätmiste eest.
 
6. Transportimise viisid ja marsruudid
(1) Vedajal on õigus korraldada transport mistahes mõistlikul moel, kasutades mistahes mõistlikke vahendeid, viise ja marsruute.
(2) Vastavalt ülalmärgitule võivad laevad näiteks mereveo korral sõita nii koos lootsiga kui ka ilma lootsita, teha läbi remondi, korrigeerida seadmeid, käia kuivdokis ning abistada teisi laevu mistahes olukorras.
 
7. Kaupade konsolideerimine, transpordiartiklite vedu ülatekil või selle all
(1) Vedaja võib kaupu transpordiartiklitesse konsolideerida.
(2) Nii Vedaja poolt konsolideeritud Transpordiartikleid kui ka Kaupmehelt konsolideerituna saadud Transpordiartikleid võib ilma viimasele teatamata vedada nii ülatekil kui selle all.
 
8. Vastuvõtmine
Kui Kaupmees ei võta Kaupu vastu mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Vedaja on talle või tema esindajale sellekohase teate andnud, kuid igal juhul pärast kahe kuu möödumist lossimisest, on Vedajal õigus kaup Kaupmehe nimel, vastutusel ning kulul lattu paigutada ning, juhul kui see vajalikuks osutub, kaup arestida vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 18. Niisugusel viisil kauba lattu paigutamine loetakse kättetoimetamiseks käesolevate eeskirjade III osa mõistes.
 
9. Takistused ja muud sarnased asjaolud, mis ei võimalda lepingut täita
(1) Vedaja teeb kõik temast mõistlikul viisil oleneva selleks, et teostada transport ja toimetada kaubad määratud üleandmise kohta.
(2) Juhul kui veolepingu täitmist takistab või võib hakata takistama mistahes takistus, risk, viivitus, raskus või muu ebasoodus olukord, sh streik, ja kui vastavalt ülaltoodud alapunktile 1 pole Vedajal kohustust lepingu täitmist lõpule viia, võib Vedaja, sõltumata sellest, kas transport on alanud või mitte, valida kas:
a) lugeda veolepingu täitmine lõpetatuks ning teha kaubad Kaupmehele kättesaadavaks mistahes kohas, mida Vedaja peab ohutuks ja sobivaks, või
b) toimetada Kaubad määratud vastuvõtmise kohta.
(3) Igal juhul on Vedajal õigus saada kogu veoraha transportimiseks üleantud kaupade eest ning täiendavat kompensatsiooni lisakulude eest, mis tulenesid ülalmainitud asjaoludest.
 
III VEDAJA VASTUTUS
10. Põhivastutus
(1) Vedaja vastutab kauba mistahes hävimise või rikkumise eest alates kauba vastuvõtmisest kuni kauba üleandmiseni.
(2) Vedaja vabaneb vastutusest kauba mistahes hävimise või rikkumise eest juhul kui selle põhjuseks on:
a) Kaupmehe tegu või hooletus.
b) Selle isiku poolt antud juhiste täitmine, kes nende juhiste andmiseks volitatud on.
c) Selliste kaupade pakkimata jätmine või ebapiisav pakkimine või rikutud pakendi kasutamine, mis ilma pakkimata või puudulikult pakitult võivad rikneda või hävida.
d) Kauba käitlemine, laadimine, ladustamine või mahalaadimine Kaupmehe poolt või tema nimel.
e) Kaubas eneses sisalduv puudus.
f) Kaubal leiduvate markeeringute või arvnäitajate puudulikkus või ebapiisavus.
g) Mistahes põhjusel toimuvad streigid või lokaudid, töökatkestused või –keelud, nii osalised kui üldised.
h) Tulekahju, välja arvatud juhul, kui see toimus otseselt Vedaja süül või kaasosalusel.
i) Mistahes põhjus või sündmus, mida Vedaja ei saanud ära hoida ja mille tagajärgi ta ei saanud vältida rakendades asjakohaseid meetmeid.
(3) Kui Vedaja ei ole vastutav kauba hävimise või rikkumise eest mõne alapunktis 2 toodud asjaolu tõttu, siis on ta vastutusest vabastatud selles ulatuses, kuivõrd nimetatud asjaolud põhjustasid kauba hävimist või rikkumist.
(4) Vedaja kohuseks on tõestada, et kauba hävimise või rikkumise põhjuseks oli üks või mitu alapunktis 2 toodud asjaolu, kui tegemist on alapunkti 2 lõikudes a, b ja i toodud asjaoludega. Kui Vedaja näitab, et vaadeldaval juhul oli kauba hävimise või rikkumise põhjuseks üks või mitu alapunkti 2 lõikudes c kuni h toodud asjaolu, eeldatakse, et põhjuseks oli see. Kuid Kaupmehel on õigus tõestada, et kauba hävimise või rikkumise põhjuseks ei olnud osaliselt ega täielikult üks ega mitu nimetatud asjaolu.
 
11. Kompensatsiooni summa
(1) Kui Vedaja on kohustatud kauba hävimise või rikkumise eest kompensatsiooni maksma, arvutatakse kompensatsioon vastavalt sellele, milline on või oleks olnud veolepingujärgselt kauba väärtus Kaupmehele kättetoimetamise kohas ja kättetoimetamise ajal.
(2) Kauba väärtus määratakse vastavalt selle hinnale kaubabörsil, sellise hinna puudumisel vastavalt kehtivale turuhinnale, ning nii kaubabörsi kui turuhinna puudumisel vastavalt kauba harilikule väärtusele võrreldes sama tüüpi ja sama kvaliteediga kaupadega.
(3) Kombineeritud transpordi puhul, kui kauba hävimise või rikkumise hetk pole teada, või on küll teada, kuid selle suhtes ei rakendu vastavalt punktile 13 ükski rahvusvaheline lepe ega kodumaine seadus, ei ületa kompensatsiooni summa 2 SDR-ühikut ühe hävinud või rikutud kaubakilogrammi kohta brutokaalus. SDR-ühik tähendab eriõiguste reservi ühikut vastavalt Rahvusvahelise Valuutafondi määratlusele.
(4) Suuremat kompensatsiooni võib nõuda ainult siis, kui veose saatja poolt deklareeritud kauba väärtus ületab käesolevas punktis sätestatud piirmäära ning Vedaja vastutuse ulatuse laiendamine on Vedaja nõusolekul veolepingut tõendavas dokumendis sätestatud. Sellisel juhul asendatakse ülalmainitud piirmäärad deklareeritud väärtusega.
 
12. Viivitus, kaudsed kahjud jne
(1) Sõiduplaanides, väljasõidukavades ja mujal märgitud ajad on ligikaudsed ega ole garanteeritud. Neid ei loeta veolepingu osaks ning neid võib muuta ilma etteteatamata.
(2) Vedaja nõustub vastutama kaudsete kahjude eest, välja arvatud kaupade hävimisest või rikkumisest tulenevad kahjud, ainult siis, kui selle suhtes on kehtestatud kohustuslikud nõuded. Siis loetakse viivitust kaupade kohaletoimetamisel viivituseks ainult sel juhul kui on tõestatud, et kaubad pole kohale toimetatud aja jooksul, mis on ilmselgelt selleks piisav, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid.
(3) Kui Vedaja loetakse vastutavaks viivituse või kaudsete kahjude eest, välja arvatud kaupade hävimisest või rikkumisest tulenevad kahjud, on Vedaja vastutus piiratud veotasuga või punkti 11 kohaselt määratud kauba väärtusega, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.
 
13. Erisätted ja ülimuslik säte
(1) Kui vaatamata käesolevate eeskirjade punktides 10-11 sätestatule, on võimalik tõestada, millises kohas kaupade hävimine või rikkumine toimus, on seoses Vedaja vastutusega Vedajal ja/või Kaupmehel õigus nõuda, et see vastutus määrataks kindlaks mistahes rahvusvahelises leppes või kodumaises seadusandluses leiduvate sätete alusel,
a) millistest ei tohi eralepingus nõudjat poolt kahjustades mööda minna, ja
b) millised oleksid rakendunud juhul, kui Kaupmees oleks sõlminud Vedajaga eraldi otselepingu selle transpordietapi kohta, mille ajal kauba hävimine või rikkumine toimus ja oleks selle tunnistusena saanud lastikirja või muu dokumendi, mis tuleb väljastada juhul kui selline rahvusvaheline lepe või kodumaine seadus rakendub; mingil juhul ei kata Vedaja vastutus elusloomi ja/või kaupu, mida deklareeritakse veoks ülatekil ja mida ka tegelikult ülatekil veetakse.
(2) Kui rahvusvahelise leppe või kodumaise seaduse kohustuslikud sätted ei rakendu käesolevas punktis nimetatud mereveo puhul, määratakse Vedaja vastutus alates kauba vastuvõtmisest pealelaadimise sadamast kuni kauba üleandmiseni või edasisaatmiseni lossimissadamas, vastavalt Haagi eeskirjadele, mis sisalduvad rahvusvahelises konventsioonis lastikirjadega seotud teatud seadusesätete ühtlustamise kohta, ja mis on alla kirjutatud 25. augustil 1924.a. Brüsselis ja parandatud 23. veebruaril 1968.a. Brüsselis allkirjastatud protokolliga ning vastavalt SDR-ühikuid puudutavale protokollile, mis on allkirjastatud Brüsselis 21. detsembril 1979.a. Peale selle kehtib kõigi transpordiartiklite suhtes, mis on nimetatud punkti 7 alapunktis 2, ülalöelduga samadel tingimustel määratud vastutus.
 
14. Vedaja ja tema alluvuses olevate isikute reservklauslid ja vastutuse piirmäärad
(1) Käesolevates eeskirjades sätestatud reservklauslid ja vastutuse piirmäärad rakenduvad juhul, kui Vedaja vastu on esitatud hagi seoses kauba hävimise või rikkumisega tulenevalt lepingust või seadusest.
(2) Kui seoses kauba hävimise või rikkumisega on esitatud hagi Vedaja alluvuses olevate isikute, tema esindaja või sõltumatu alltöövõtja vastu, sh stividorid või punkti 5 alapunktis 2 nimetatud isikud, laienevad sellisele isikule needsamad reservklauslid ja vastutuse piirmäärad, mida vastavalt käesolevatele eeskirjadele rakendatakse Vedaja suhtes, niisamuti nagu oleks need eeskirjad kehtestatud otseselt niisuguste isikute suhtes ning sõlmides veolepingu, ei tee Vedaja seda ainult iseenda nimel, vaid esindaja või usaldusisikuna ka nende isikute nimel, keda loetakse või võidakse lugeda selle lepinguga seotuks.
(3) Koondsummad, mida Vedajalt ja Vedaja alluvuses olevatelt isikutelt, tema esindajatelt või sõltumatutelt alltöövõtjatelt, sh stividorid või punkti 5 alapunktis 2 nimetatud isikutelt saab sisse nõuda, ei ületa ühelgi juhul käesolevates eeskirjades sätestatud piirmäärasid.
 
IV KAUPADE KIRJELDUS
15. Vedaja kohustus
Veolepingut tõendav dokument loetakse esmaseks tõendiks, et Vedaja on kaubad selles dokumendis kirjeldatud üksikasjus, mida ta on saanud kontrollida, vastu võtnud. Nimetatud üksikasju ei saa enam valeks tunnistada, kui dokument on edasi antud kolmandale isikule, kes tegutseb heas usus.
 
16. Ekspediitori kohustus
Eeldatakse, et Ekspediitor garanteerib kauba üleandmisel Vedajale kauba kirjelduse, markeeringute, arvnäitajate, koguse ja kaalu õigsuse ning ta vabastab Vedaja vastutusest kahju hüvitada, kompensatsiooni maksta või kulusid kanda, kui need tulenevad nimetatud üksikasjade ebatäpsusest või ebapiisavusest. Vedaja vabastamine vastutusest käesoleval juhul ei vähenda kuidagi tema käesolevatest standardtingimustest tulenevaid kohustusi ja vastutust teiste isikute ees, välja arvatud Ekspediitor.
 
V. VEOTASU JA KAUBA ARESTIMISE ÕIGUS
17. Veotasu
(1) Veotasu loetakse olevat välja teenitud siis, kui Vedaja on kauba vastu võtnud, ja see kuulub tasumisele igal juhul ega ole tagastatav. Ettemaksmisele kuuluv veotasu ja muud tasud kuuluvad maksmisele hiljemalt siis, kui Vedaja on kauba vastu võtnud ning veotasu ja muud tasud, mis kuuluvad tasumisele sihtpunktis, juhul kui niisuguseid tasusid on, kuuluvad tasumisele hiljemalt sel kuupäeval, kui kaup on kättetoimetatud või oleks pidanud olema kättetoimetatud. Intressi, määraga 1,5% kuus või mistahes sellise kohustusliku määraga, mis on sätestatud kodumaises seaduses, hakatakse arvestama alates veotasu ja muude tasude tasumise tähtpäevast.
(2) Kaupmehele tutvustatakse klausleid, mis puudutavad veotasude ja muude tasude maksmise valuutat, vahetuskurssi, devalveerimist ja muid erakorralisi asjaolusid, mis seonduvad veotasude ja muude tasudega vastavate tariifide puhul. Kui selliseid klausleid pole, siis rakendatakse alljärgnevat:
a) Kui veolepingu kuupäeva ja veotasu ja muude tasude maksmise kuupäeva vahelisel ajal devalveeritakse veotasude ja muude tasude valuutat või selle vahetuskurssi muudetakse viisil, mille tagajärg on sama kui devalveerimisel, siis suurenevad veotasud ja muude tasud viivitamatult, automaatselt ja proportsionaalselt nimetatud valuuta devalveerimisega.
b) Kui Vedaja on nõustunud tasu saama muus valuutas kui ülalnimetatud valuuta, siis eelmise lõigu tingimuste rakendumisel, makstakse kõik veotasud ja muud tasud sellise vahetuskursi alusel, milleks on tasumise päeval kehtiv Euroopa Keskpanga vahetuskurss. Kui veotasu ja muude tasude maksmise päev ei ole pangapäev, siis võetakse tasumise aluseks eelmise pangapäeva vahetuskurss.
(3) Kütusehindade tõusu korral võidakse alates hinnatõusu päevast kõiki veotasusid korrigeerida selleks, et kompenseerida Vedajale kütusehinna tõusust tekkinud täiendavad kütuse ja määrdeainete kulud. 
(4) Veohindade määramise aluse õigsuse kontrollimiseks säilitab Vedaja endale õiguse inspekteerida transpordiartikleid, et teha kindlaks kauba kogus, mõõtmed, väärtus ja olemus.
(5) Juhul, kui Ekspediitori poolt või tema nimel esitatud üksikasjad osutuvad ebaõigeks, tasutakse Vedajale eelhinnanguliste kahjudena viiekordne õige veotasu ja küsitud veotasu vahe või kahekordne õige veotasu, millest on maha arvatud küsitud veotasu, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem, sõltumata mistahes muust summast, mida võidi nimetada tasumisele kuuluva veotasuna.
(6) Ekspediitor tasub kõik veotasud, muud tasud ja üleseisurahad, mis kuuluvad tasumisele sihtpunktis ja mida Vedaja  vastuvõtja käest kätte ei saa.
 
18. Kauba arestimise õigus
Vedajal on õigus kaup arestida ja müüa avalikul enampakkumisel või muul viisil oma äranägemisel, et saada kätte kõik veotasud, muud tasud ja mistahes muud kulud, mis kuuluvad veolepingu alusel talle tasumisele, samuti varasemad samasugused tasumata summad ning arestimise ja müügiga seotud kulud ja väljaminekud. Arestimise õigus ja vastutus säilib sõltumata sellest, et kaup on maale toimetatud, lattu paigutatud või muul viisil hoitud. Kui kauba müügist saadud tulu ei ole piisav tasumisele kuuluva summa katmiseks, on Vedajal õigus puudujääv summa nõuda sisse mistahes teiselt osapoolelt, kes mahub määratlusse "Kaupmees".
 
VI MUUD SÄTTED
19. Üldavarii
(1) Üldavarii puhul ohustatud vara väärtust võidakse korrigeerida vastavalt 1974. a. Yorki-Antwerpeni reeglitele ning nende hilisematele täiendustele mistahes sadamas või muus Vedaja poolt määratud paigas ja selle kuulutab välja kas Vedaja või tema alltöövõtja. Üldavarii puhul ohustatud vara väärtus hõlmab kõiki kaupu, nii neid, mida veetakse ülatekil või allpool seda, tekilasti kui elusloomi. Kaupmees esitab enne kauba kohaletoimetamist sellises ulatuses sularahadeposiidi ja/või muu tagatise, mida Vedaja peab piisavaks katmaks Kaupmehe poolt üldavarii puhul kantava kahju osa, kui Vedaja seda nõuab; kui Vedaja seda enne ei nõua, siis võib ta seda nõuda kolme kuu jooksul pärast kaupade kohaletoimetamist, sõltumata sellest, kas kaupade kohaletoimetamise ajal oli või ei olnud Kaupmehele teatavaks tehtud Vedaja nõudmine tema kaubad arestida. Kui päästetava laeva omanik või operaator on Vedaja, ohverdatakse materiaalseid väärtusi laeva ühisest ohust päästmiseks just niisama suures ulatuses, kui tegemist oleks võõrale kuuluva laevaga.
(2) Kui Vedaja toimetab kaubad Kaupmehele kätte ilma garantiid või muud tagatist nõudmata katmaks Kaupmehe poolt üldavarii puhul kantava kahju osa, tekib Kaupmehel kaupu vastu võttes isiklik kohustus sellist kahju katta ulatuses, mis on piiratud kaupade väärtusega, mis sisaldab maksumust, kindlustust ja prahtimistasu (C.I.F.), tingimusel, et Vedaja teatab Kaupmehele kolme kuu jooksul pärast kaupade kohaletoimetamist oma kavatsusest kuulutada välja üldavarii.
(3) Kaupmees kohustub Vedaja palvel teatama talle kaupade väärtuse, mis sisaldab maksumust, kindlustust ja prahtimistasu ning oma garandi nime ja aadressi. Kui Kaupmees ei esita oma garandi tagatist selleks, et maksta tema poolt üldavarii puhul kantava kahju osa, esitab Kaupmees muu tagatise, mis on Vedajale vastuvõetav.
 
20. Mõlema poole süüd reguleeriv kollisiooninorm ja uus Jasoni klausel
Mõlema poole süüd reguleeriv kollisiooninorm ja uus Jasoni klausel BIMCO poolt vastuvõetud sõnastuses loetakse käesolevate eeskirjade osaks.
 
21. Ohtlikud kaubad
(1) Ohtlikke kaupu või merekeskkonda saastavaid või kahjustavaid kaupu ei tohi vedamiseks võtta, välja arvatud juhul, kui Vedajale või tema esindajale on esitatud kirjalikult alljärgnevad dokumendid ja veoks on saadud eelnev luba: ohtlike kaupade deklaratsioon, eriolukorras transportimise eeskirjad, vajadusel konteinerite/haagiste/sõidukite pakkimise sertifikaat, mis vastavad rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo koodeksile (IMDG Code), koos selle lisadega "Eriolukorra eeskirjad ohtlikke kaupu vedavatel laevadel" (EmS) ja "Esmaabi seoses ohtlike kaupadega tekkinud õnnetustega" (MFAG) ja/või mis vastavad vedamise ajal kehtivale siseriiklikule seadusandlusele.
Kõik transpordiartiklid ja pakendid, mis sisaldavad ohtlikke kaupu või merekeskkonda saastavaid või kahjustavaid kaupu, tuleb märgistada vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo koodeksile, transpordiartiklile või pakendile väljapoole paigutatud selgesti eristatava sildiga või markeeringuga kehtestatud eeskirjade või määruste kohaselt.
Kui EmS number või MFAG tabelinumber ei ole IMDG koodeksi üldindeksis kättesaadav või see viitab MFAG alapunktidele 4.2, 4.3 või 7.3, lisab Ekspediitor ohtlike kaupade deklaratsioonile kirjalikud inglise-keelsed eriolukorras transportimise eeskirjad, mis vastavad kehtiva siseriikliku seadusandluse ja Vedaja nõudmistele.
Kaupmees peab kinnitama kas veodokumentides või eraldi deklaratsiooni vormis, et tema poolt vedamiseks antud kaup on nõuetekohaselt pakitud, märgistatud ja markeeritud ning sobib vedamiseks.
(2) Kui kasutatakse kombineeritud transporti, rakendatakse iga vastava teekonna etapi puhul kas ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo Euroopa kokkulepet (ADR) ja rahvusvahelise raudteeveo lepingu (CIM) lisa 1 (RID) või lepingupoolte vahel seoses sellise veoga sõlmitud eraldi leppeid.
(3) Ohtlikud kaubad tuleb lossimissadamast välja viia nii ruttu kui võimalik, välja arvatud juhul kui nende sadamas hoidmiseks on saadud eriluba.
(4) Vedaja tohib maha laadida, hävitada või kahjutuks teha ohtlikud kaubad, kui temale pole deklareeritud, et tegemist on ohtlike kaupadega või kui ohtlikud kaubad on valesti deklareeritud, või kui ohtlike kaupade vedu vaadeldaval viisil hakkab ohustama alust, teisi kaupu või keskkonda. See toimub Kaupmehe vastutusel ja kulul, välja arvatud juhul kui on välja kuulutatud üldavarii.
(5) Mistahes kahju hüvitamise, kompenseerimise ja kulude katmise eest vastutab Kaupmees, kui need tulenevad sellest, et ülaltoodud nõudeid pole täidetud.
 
22. Kaupade konsolideerimine Ekspediitori poolt. Külmutus- ja termoseadmed
(1) Kui Vedaja ei ole konsolideerinud kaupu Transpordiartiklis ega valmistanud kaupu veoks ette, siis ei vastuta Vedaja Transpordiartiklis asuvate kaupade ega Transpordiartikli enese hävimise või rikkumise eest, ilma seejuures kahjustamata talle punktides 10 ja 13 antud õigusi, ja Kaupmees hüvitab Vedajale kõik kahjud, kompenseerib ja katab kulud, mida Vedaja kandis seoses:
a) Transpordiartikli ülekoormamise, ebakorrektse konsolideerimise, katmise või lukustamisega;
b) kaupade mittesobivusega veoks vaadeldavas Transpordiartiklis;
c) Transpordiartikli ebasobivuse ja/või mittekorrasolekuga, välja arvatud juhul, kui Vedaja ise andis sellise Transpordiartikli kaubaveoks ja selle ebasobivus ja/või mittekorrasolek oleks pidanud olema kontrollimisel nähtav siis, kui Vedaja võttis Transpordiartikli vedamiseks vastu.
(2) Vedaja ei võta enesele vastutust Transpordiartiklisse paigaldatud külmutus- või termoseadmete mittekorrasoleku eest.
 
23. Raskete veoste tõstmine
Kõik kulud, mis on seotud kaupade hankimise, pealelaadimise ja lossimisega vajaminevate seadmetega, mis ei ole püsivalt paigaldatud kaile või laevale, katab Kaupmees. Vaatamata punkti 13 alapunktile 2 piirdub Vedaja vastutus seoses raskete veoste tõstmisega perioodiga alates kaupade pealelaadimisest kuni lossimiseni.
 
VII ERIKLAUSLID JA KOHALIKU TÄHTSUSEGA KLAUSLID
 
24. Juhiga sõidukite vedu
Juhiga sõidukite vedu teostatakse Kaubaveo Standardtingimustes 2008 (avaldatuna ICC Finland poolt) "Laeva tingimused: Laevale laadimine" ja "Laeva tingimused: Lossimine" toodud alusel ja korras. Eelviidatud tingimuste koopiaid saab Vedajalt või ICC Soome harust. (vaata ka Lisas 1 väljavõtet nendest Kaubaveo Standardtingimustest).
 
25. Treilerite vedu
Treilerite vedu teostatakse Kaubaveo Standardtingimustes 2008 (avaldatuna ICC Finland poolt) "Treileri tingimused" toodud alusel ja korras. Eelviidatud tingimuste koopiaid saab Vedajalt või ICC Soome harult. (Vaata ka Lisas 1 väljavõtet nendest Kaubaveo Standardtingimustest).
 
26. Punktis 7.2. hõlmamata tekilast
Mistahes kaupu võib ilma Kaupmeest teavitamata hoida nii ülatekil kui selle all. Kaupu, mis kuuluvad ülatekil vedamisele vastavalt veolepingut tõendavale dokumendile ja mida tegelikult ülatekil veetakse, veetakse ilma Vedaja poolse vastutuseta kauba hävimise või rikkumise eest, sõltumata sellest, kas põhjuseks on halvad ilmastikuolud, hooletus või mistahes muud põhjused.
 
27. Transpordiartiklite inspekteerimine
Vedajal on õigus, kuid mitte kohustus, avada mistahes ajal Transpordiartikleid, mis on veoks ette valmistatud ja konsolideeritud Kaupmehe poolt, selleks, et neid ja nende sisu inspekteerida vastavalt punktidele 21 ja 22 (1) a-c, ning kui mõni eelpoolnimetatud Transpordiartikkel avatakse ja/või inspekteeritakse tolli või muu päeva valitsusasutuse poolt, siis selle avamise ja/või inspekteerimisega seotud kulud katab Kaupmees ning Vedaja ei vastuta selle tagajärjel Kaupmehe kauba hävimise, rikkumise, sellega seotud viivituste ega kulude eest ning Kaupmees vabastab Vedaja vastutusest selliste avamiste ja/või inspekteerimiste tagajärgede eest.
Kaupmees on kohustatud omal vastutusel ja kulul parandama kõik leitud vead ja puudused, ja kui ta seda ei tee, on Vedajal õigus lugeda transportimine lõpetatuks ning teha kaubad Kaupmehele kättesaadavaks mistahes paigas. Sellisel juhul on Vedajal õigus saada kogu veoraha ning kahjutasu nii nagu käesoleva punktis eelpool on sätestatud.
 
28.  Kaubavedu, mida reguleerib mõne teise riigi meresõidukoodeks
(1) Kui lasti mereveo puhul on rakendatavad Taani, Soome, Norra, Rootsi, Eesti või Läti kaubandusliku meresõidu koodeksid (edaspidi KMS-id), siis selliste kaupade mereveo puhul rakendatakse rahvusvahelist konventsiooni, mis on alla kirjutatud 25. augustil 1924.a. Brüsselis ja parandatud 23. veebruaril 1968.a. Brüsselis allkirjastatud protokolliga (edaspidi Haag/Visby eeskirjad) ning SDR-ühikuid puudutavat protokolli, mis on allkirjastatud Brüsselis 21. detsembril 1979. a. Kui käesolevate eeskirjade tingimused või veolepingu tingimused erinevad Haag/Visby eeskirjadest või KMS-ide kohustuslikest sätetest Kaupmeheks oleva lastisaatja, lastisaaja või ekspediitori kahjuks, siis need erinevad tingimused on kehtetud selles osas, mis otseselt või kaudselt erinevad Haagi/Visby eeskirjadest või vastavatest KMS-ide sätetest.
(2) Tekilasti ja elusloomi, mis kuuluvad ülatekil vedamisele vastavalt veolepingut tõendavale dokumendile ja mida tegelikult ülatekil veetakse, veetakse ilma Vedaja poolse vastutuseta kauba hävimise, rikkumise eest või viivituse eest kohaletoimetamisel, mis tuleneb sedalaadi veoga seotud erilistest riskidest, niivõrd, kuivõrd Taani, Soome, Norra, Rootsi, Eesti või Läti meresõidukoodeksi sätted on mereveo puhul rakendatavad.
 
29. Ülimuslikkus
Kui käesolevad eeskirjad erinevad mistahes rahvusvahelise leppe või siseriikliku seaduse kohustuslikest sätetest, mis vaidluse korral on rakendatavad, on nimetatud rahvusvahelise leppe või siseriikliku seaduse kohustuslikud sätted ülimuslikud, kuid siiski ainult selles osas, mis puudutab tingimuste erinevusi, ning mitte muus osas.
 
LISA 1 AS Tallink Grupp Kaupade veoeeskirjale
Haagistranspordi tingimused: lastimine (Trailer Term: loading)
Käesolevad tüüptingimused sobivad rakendamiseks siis, kui kaubasaatja annab kaubavedajale tema poolt lastimissadamas määratud kohas üle haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku.
 
1. Haagise toimetamine kaubavedajale (Delivering the trailer to the Carrier)
Kaubasaatja toimetab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaubavedaja poolt lastimisssadamas määratud paika kokkulepitud ajaks. Kaubasaatja annab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku üle kaubavedajale, kui see on toimetatud kaubavedaja poolt lastimisssadamas määratud paika ja ühendatud veoki küljest lahti.
 
2. Haagise ülevõtmine kaubasaatjalt (Taking delivery of the trailer from the Contracting Shipper)
Kaubavedaja võtab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaubasaatjalt üle, kui see asub kokkulepitud ajal lastimissadamas. Kaubavedaja on haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kätte saanud, kui see on toimetatud kaubavedaja poolt lastimissadamas määratud paika ja ühendatud veoki küljest lahti.
 
3. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubasaatja kannab kõik kulud, mis on seotud haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kohaletoimetamisega vastavalt punktile 1 ja ka seisuaja eest, mis kulub kaubavedajal haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku ühendamiseks, et see laevale toimetada. Kui kaubasaatja ei suuda haagist toimetada kohale vastavalt punktile 1 või kui ta ei suuda täita oma kohustusi, mis on ära toodud punktis 7, siis vastutab kaubasaatja kõigi kaubavedajale tekitatud otseste kulutuste eest.
 
4. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubavedaja kannab kõik kulud, mis on seotud haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku vastuvõtmisega ja laevale transportimisega, kui ta on selle kätte saanud. Kui kaubavedaja ei suuda haagist või mõnda muud samaväärset ratastega suuremõõtmelist veoühikut vastu võtta vastavalt punktile 2 või kui ta ei suuda täita oma kohustusi, mis on ära toodud punktis 8, siis vastutab kaubavedaja kõigi kaubasaatjale tekitatud otseste kulutuste eest.
 
5. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubasaatja kannab vastutust haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaotsimineku ja vigastamise eest selle hetkeni, mil ta annab selle üle kaubavedajale vastavalt punktis 1 toodule.
 
6. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubavedaja kannab vastutust haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaotsimineku ja vigastamise eest või seal sees oleva kauba vigastamise eest pärast seda, kui ta on selle vastavalt punktile 2 kätte saanud eeldades, et haagises või mõnes muus ratastega suuremõõtmelises veoühikus on kaup peale laaditud, kinnitatud ja kaitstud vastavalt punktis 7 toodule. Kui kaubavedaja ei suuda haagist või mõnda muud samaväärset ratastega suuremõõtmelist veoühikut vastu võtta ja kohale toimetada vastavalt punktile 2, siis kannab ta vastutust kauba või haagise kaotsimineku ja vigastamise eest.
 
7. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubasaatja peab laadima, kinnitama ja kaitsma kauba haagises või mõnes muus samaväärses ratastega suuremõõtmelises veoühikus nii, et seda oleks võimalik käidelda normaalsel viisil.
Kaubasaatja peab kaubavedajale õigeaegselt andma piisavalt informatsiooni lastis oleva kauba ja selle kohaletoimetamise kohta.
 
8. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubavedaja peab õigeaegselt informeerima kaubasaatjat sellest, millal haagis või mõni muu samaväärne ratastega suuremõõtmeline veoühik peab olema kaubavedajale kohale toimetatud. Kaubavedaja võib haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku sadamas omal kulul üle kontrollida.
 
Haagistranspordi tingimused: lossimine (Trailer Term: discharge)
Käesolevad tüüptingimused sobivad rakendamiseks igasuguste kauba käitlemismeetodite puhul, kui kaubavedaja annab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaubasaajale sihtsadamas üle.
 
1. Haagise kättetoimetamine kaubasaajale (Delivering the trailer to the Consignee)
Kaubavedaja toimetab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kokkulepitud ajaks sihtsadamas kaubavedaja poolt määratud kohta. Kaubavedaja annab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaubasaajale sihtsadamas üle siis, kui kaubasaaja on kaubavedaja poolt määratud kohas kinnitanud haagise oma transpordivahendi külge.
 
2. Haagise ülevõtmine kaubavedajalt (Taking delivery of the trailer from the Carrier)
Kaubasaaja võtab haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku sihtsadamas kindlaksmääratud ajal kaubavedajalt üle. Kaubasaaja on haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kätte saanud, kui ta on ühendanud selle kaubavedaja poolt lastimisssadamas määratud kohas oma transpordivahendi külge.
 
3. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubavedaja kannab kõik kulud, mis on seotud haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kohaletoimetamisega vastavalt punktile 1. Kui kaubavedaja ei suuda haagist või mõnda muud samaväärset ratastega suuremõõtmelist veoühikut sihtsadamas kindlaksmääratud ajaks toimetada kohale vastavalt punktile 1 või kui ta ei suuda täita oma kohustusi, mis on ära toodud punktis 7, siis vastutab kaubavedaja kõigi kaubasaajale tekitatud otseste kulutuste eest.
 
4. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubasaaja kannab kõik kaubavedaja poolt määratud kohas seisuajaga seonduvad kulud ja kõik kulud, mis on seotud haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku käitlemisega ja transportimisega, kui ta on selle kätte saanud vastavalt punktile 2. Kui kaubasaaja ei suuda haagist või mõnda muud samaväärset ratastega suuremõõtmelist veoühikut sihtsadamas üle võtta vastavalt punktile 2 või kui ta ei suuda täita oma kohustusi, mis on ära toodud punktis 8, siis vastutab ta kõigi kaubavedajale tekitatud otseste kulutuste eest.
 
5. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubavedaja kannab vastutust haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku ja selles sees oleva kauba kaotsimineku ja vigastamise eest selle hetkeni, mil ta annab selle üle kaubasaajale vastavalt punktis 1 toodule.
 
6. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubasaaja kannab vastutust haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kaotsimineku ja vigastamise pärast seda, kui ta on selle vastavalt punktile 2 kätte saanud. Kui kaubasaaja ei suuda haagist või mõnda muud samaväärset ratastega suuremõõtmelist veoühikut või kaupa selle sees vastu võtta, siis kannab ta vastutust kauba või haagise kaotsimineku ja vigastamise eest.
 
7. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubavedaja peab õigeaegselt edastama kaubasaajale informatsiooni, mis on vajalik haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku vastuvõtmiseks. See informatsioon tuleb edastada kaubasaatja poolt nimetatud isikule. Kui kaubavedaja ei suuda vajalikku informatsiooni nimetatud isikule edastada, siis võib ta selle edasi anda veose omanikule või kui ta ei tea, kes on omanik, siis kaubasaatjale. Kaubavedaja peab informeerima haagise asukohast antud lõigus nimetatud isikut ja teatama talle, millal ta saab haagise oma transpordivahendiga ära vedada. Kaubavedaja võib oma kuludega sadamaalal üle kontrollida haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku.
 
8. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubasaaja peab õigeaegselt küsima kaubavedajalt informatsiooni haagise või mõne muu samaväärse ratastega suuremõõtmelise veoühiku kohaletoimetamise kohta vastavalt punktis 7 toodule. Kaubasaaja peab informeerima spetsiaalsetest nõuetest haagise kohaletoimetamise viisi ja korra kohta. Kaubasaaja kannab kõik nimetatud nõuete täitmisega seonduvad täiendavad kulud.
 
Laevandustingimused: lastimine (Loading)
Käesolevaid tingimusi võib rakendada kõigi lastikäitlusmeetodite puhul kui Kaubasaatja kauba lastimissadamas toimetab kauba Kaubavedaja laevale.
 
1. Kauba toimetamine laevale (Delivering the goods to the Carrier)
Kaubasaatja toimetab kauba kokkulepitud ajal kokkulepitud sadamasse laeva pardale.
Kaubasaatja annab kauba üle siis, kui kaup on laeva pardale toimetatud kohas ja viisil, mis on Kaubavedaja ja Kaubasaatja poolt kokku lepitud.
Kaubasaatja võib toimetada kauba
• laeva pardale
• laeva pardale kinnitatuna ja pakituna
vastavalt lepingule, mis on sõlmitud kaubasaatja ja kaubavedaja vahel.
 
2. Kauba ülevõtmine Kaubasaatjalt (Taking delivery of the goods from the Contracting Shipper)
Kaubavedaja võtab kauba laeva pardale kokkulepitud sadamas kokkulepitud ajal.
Kaubavedaja saab kauba kätte siis, kui Kaubasaatja toimetab kauba laeva pardale kohas või viisil, mis on Kaubasaatja ja Kaubavedaja vahel kokku lepitud.
 
3. Kulude jagunemine (Division of Costs)
Kaubasaatja kannab kõik kauba üleandmisega seotud kulud vastavalt punktile 1. Kui Kaubasaatja ei toimeta kaupa kohale nii, nagu punktile 1 sätestatud või ei suuda täita punktis 7 sätestatud kohustusi, siis vastutab ta kõigi sellest tulenevate otseste kulutuste eest, mis Kaubavedajatele tekivad.
 
4. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubavedaja kannab kõik kulutused, mis tekivad siis, kui ta on saanud kogu kauba vastavalt punktile 2. Kui Kaubavedaja ei suuda kaubasaadetist vastu võtta nii, nagu sätestatud punktis 2 või kui ta ei peaks suutma täita omapoolseid kohustusi, mis on sätestatud punktis 8, on ta vastutav kõigi seetõttu kaubasaatjale tekkivate otseste kulutuste eest.
 
5. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubasaatja kannab vastutust kauba kaotsimineku või vigastamise eest kuni selle hetkeni, mil ta annab selle üle vastavalt punktis 1 toodule.
 
6. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubavedaja kannab vastutust kauba kaotsimineku või vigastamise eest pärast seda, kui ta on kauba kätte saanud vastavalt punktile 2. Kui kaubavedajal ei õnnestu kaubasaadetist vastu võtta vastavalt punktile 2, siis kannab ta vastutust kauba kaotsimineku või vigastamise eest.
 
7. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubasaatja peab andma Kaubavedajale õigeaegselt enne kauba üleandmist piisavalt informatsiooni kauba ning selle kohaletoimetamise kohta. Kaubad peavad olema sobivalt pakendatud ja markeeritud nii, et neid saaks käidelda normaalsel moel ja nad oleksid tuvastatavad kui lepingulised kaubad.
 
8. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubavedaja peab andma Kaubasaatjale piisava ajavaruga teada, millal kaup peab laeva pardal olema. Kaubavedaja peab andma kaubasaatjale juhiseid selle kohta, kuidas lasti kinnitada, pakendada ja sorida, juhul kui neid toiminguid peab tegema Kaubasaatja. Kaubavedaja peab ette valmistama lastimise koha kauba tavalisel moel lastimiseks laeva ning vastavalt informatsioonile, mille on Kaubasaatja andnud.
 
Laevandustingimused: lossimine (Discharge)
Käesolevaid tingimusi võib rakendada kõigi lastikäitlusmeetodite puhul kui Kaubavedaja annab kauba sihtsadamas kaubasaajale üle, lossides kauba laevalt maha.
 
1. Kauba kättetoimetamine Kaubasaajale (Delivering the goods to Consignee)
Kaubavedaja toimetab kauba kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtsadamasse kokkulepitud kohta, kus oleks võimalik kaupa lossida. Kaubavedaja annab kauba Saajale üle siis, kui kaup on sihtsadamasse toimetatud ning valmis lossimiseks.
 
2. Kaubasaadetise vastuvõtmine Kaubavedajalt (Taking delivery of the goods from the Carrier)
Kaubasaaja võtab kauba vastu kokkulepitud sihtsadamas ja kokkulepitud ajal nii, et kaupa oleks võimalik lossida. Kaubasaaja võtab kauba sihtsadamas üle siis, kui kaup on kaubasaaja jaoks laevalt lossimiseks valmis.
 
3. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubavedaja kannab kõik kaubaveo kulud vastavalt punktile 1. Kui Kaubavedaja ei toimeta kaupa kohale nii, nagu punktis 1 sätestatud või ei suuda täita punktis 7 sätestatud kohustusi, siis vastutab ta kõigi sellest tulenevate otseste kulutuste eest, mis seetõttu kaubasaajale tekivad.
 
4. Kulude jagamine (Division of costs)
Kaubasaaja kannab kõik kulud, mis tekivad siis, kui ta on kauba vastuvõtnud vastavalt punktile 2. Need kulutused sisaldavad kauba lahtihaakimist, kauba liigutamist aluse pardal, kõigi Kaubavedajale mittekuuluvate kinnitusvahendite eemaldamist ning muid sarnaseid lossimiskulusid.
Kui kaubasaaja ei suuda kaupa vastu võtta nii, nagu sätestatud punktis 2 või kui ta ei peaks suutma täita omapoolseid kohustusi, mis on sätestatud punktis 8, on ta vastutav kõigi seetõttu Kaubavedajale tekkivate otseste kulude eest.
 
5. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubavedaja kannab vastutust kauba mis tahes moel kaotsimineku või vigastamise eest kuni kauba üleandmiseni vastavalt punktile 1.
 
6. Vastutuse jagamine (Division of liability)
Kaubasaaja kannab kogu vastutust kauba kaotsimineku või kahjustamise eest pärast seda kui ta on kauba kätte saanud vastavalt punktile 2.
Kui kaubasaajal ei õnnestu kaupa vastu võtta vastavalt punktile 2, või kui tal ei õnnestu täita punktis 8 sätestatud kohustusi, siis kannab ta vastutust kauba kaotsimineku või vigastamise eest.
 
7. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubavedaja peab õigeaegselt edastama kaubasaajale kauba kohalejõudmise kohta informatsiooni, mis on vajalik kauba õigeaegseks lossimiseks. See informatsioon tuleb edastada kaubasaatja poolt nimetatud isikule. Kui Kaubavedajal ei õnnestu nimetatud isikule vastavat informatsiooni edastada, siis võib ta selle edasi anda lasti omanikule, või kui lasti omanik pole talle teada, siis võib ta teavitada kaubasaatjat.
Kaubavedaja peab edastama käesolevas punktis viidatud isikule õige kai asukoha ja andma märku, millal on võimalik last laevalt lossida.
 
8. Muud kohustused (Other obligations)
Kaubasaaja peab õigeaegselt küsima informatsiooni Kaubavedajalt lossimise koha ja aja kohta. Kaubasaaja peab kauba lossima viivitamatult, põhjustamata laevale ajakadu.

 

Tagasi algusesse

Sõidukite toimetamine D-terminali

Tallink Grupp AS-i transporditavate (JUHITA SÕIDUKITE) toimetamine/sisenemine Vanasadama D-terminali territooriumile
 
KUIDAS TRANSPORDIVAHENDI (SÕIDUKI) ÜLEANDMIST VORMISTADA
1. Sõidukile, mis toimetatakse sadama territooriumile, peab olema eelnevalt tehtud broneering Tallink Cargos (booking.cargo@tallink.ee, telefon +372 612 8686).
 
2. Kauba saatjal tuleb aadressile laevaagent@tallink.ee saata e-kiri, milles on märgitud sõiduki saatja firma/isiku nimi, sõidukit kohale toimetava autojuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sõiduki registreerimisnumber.
 
3. D-terminali territooriumile pääseb ametikäigu nr 1 kaudu, mis asub Cargo check-in’i väravate juures. Kui sõiduki number on eelnevalt registreeritud (vt punkt 2), avaneb väravas tõkkepuu automaatselt.
 
4. Sõiduki saatja annab kauba üle TLG Stividor OÜ töötajale, kes koostab transpordivahendi (sõidukile) ülevaatuse akti. Kui sõiduk nõuab käivitamisel või juhtimisel mingit erikäsitlust, tuleb sõiduki saatjal koostada kirjalik juhis, mis oleks arusaadav ka Helsingi/Stockholmi stividorile, kes tegeleb sõiduki lossimisega sadamas.
 
VASTUVÕTMINE
E–R 7.30–21.00
L 9.00–17.00
P 10.00–21.00
Tel. +372 516 4376
 

Transpordivahend (sõiduk) peab olema toimetatud sadamasse hiljemalt 2 tundi enne laeva väljumist.

Vaata kaarti 

Loe lähemalt inglise keeles / More information in English

Sõidukite väljastamine D-terminalist

Tallink Grupp AS-i transporditavate SÕIDUKITE VÄLJASTAMINE Vanasadama D-terminalist
 
VÄLJASTAMINE
E–R 7.30–21.00
L 9.00–17.00
P 10.00–21.00
Tel. +372 516 4376
Sõidukeid väljastab TLG Stividor OÜ.
 
JALGSI sõidukile järele tulles D-terminali
1. Kauba saajal tuleb aadressile tlg.cargo@tallink.ee saata e-kiri, milles on märgitud kaubale järele tuleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Info telefonil +372 516 4376.
 
2. Kui kaubale järele tulnud isik/firma ei ole kauba saajaks saatedokumendi alusel, peab kauba kättesaamiseks olema dokumendis märgitud isiku/firma väljastatud volitus.
 
3. D-terminali territooriumile TLG Stividor OÜ transpordivahendite väljastuspunkti pääseb D-terminali kõrval asuva jalgvärava kaudu. Helistades telefonile +372 516 4376 tuleb väravasse vastu TLG Stividor OÜ kaubaväljastaja.
 
4. Sõiduki saajal eelnevalt vajalik saata aadressile tlg.cargo@tallink.ee e-kiri, milles on märgitud sõidukile järele tuleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Infotelefon +372 516 4376.
 
5. Kui sõidukile järele tulnud isik/firma ei ole sõiduki saajaks saatedokumendi alusel, peab sõiduki kätte saamiseks esitama või saatma saajapoolse volituse.
 
6. D-terminali territooriumile TLG Stividor OÜ väljastuskohta pääseb D-terminali kõrval asuva jalgvärava kaudu (vt fotot). Helistades seal telefonile +372 516 4376, tuleb väravasse vastu TLG Stividor OÜ töötaja.
 

 

Vaata kaarti 

 
AUTOGA sõidukile järele tulles D-terminali:
(sõita Reidi teelt pöörates cargo check-in'i suunas – ametikäik nr 1) vt skeemi
1. Autoga sissepääsuks D-terminali sadama territooriumile on vajalik eelnevalt (vähemalt 30 minutit enne) saata e-mailile tlg.cargo@tallink.ee sõiduki saaja nimi, siseneva auto registrinumber, autojuhi nimi ja isikukood. Infotelefon +372 516 4376).
NB! Kui eelnevalt on info saadetud, avaneb teenistuskäik nr 1 värav automaatselt. Kui ei ole infot eelnevalt saadetud, tuleb siseneda cargo check-in hoonesse vormistama sissepääsu autole.
 
2. Sõidukit vastu võtval autojuhil peab olema kaasas isikut tõendav dokument või sõiduki saajaks oleva isiku/firma volitus.
 

Vaata kaarti 

 
Transporditud kauba väljastamine
 
Teenuste tariifid Vanasadama D-terminalis TLG Stividor OÜ-s
 
1. TRANSPORDIVAHENDITE (SÕIDUKITE) HOIUSTAMINE
TASUTA kuni kella 12.00 saabumisele järgneval päeval
Iga järgnev päev kuni 2. päevani tasutakse (ühiku eest ööpäevas)
 
a. Transpordivahendid / sõidukid / (sõiduautod, mikrobussid, paketiautod, mootorratas, jne) 10 €
b. Haagised, poolhaagised (treilerid), väikehaagised, bussid, vedukautod, traktorid, ehitus- ja põllutöömasinad jne 12 €
Alates 3. ööpäevast hoiustamise tariifid kahekordistuvad.
 
• Ohtlike veoste (s.h. ohtlike veostega transpordivahendite) ladustamise ja ümberlaadimise tariifidele rakendub koefitsent k=1,5.
 
2. TERMINALITASUD JUHITA TRANSPORDIVAHENDITELE (SÕIDUKITELE) / ühik /
 
2.1 Haagised, poolhaagised (treilerid) 5 €
2.2 Muu transpordivahend 12 €
 
Muud teenused vastavalt TLG Stividor OÜ hinnakirjale.
Kõigile hindadele lisandub käibemaks Eesti Vabariigis kehtivas määras.
 

Loe lähemalt inglise keeles / More information in English