CLUB ONE REGISTRI KIRJELDUS

1. REGISTRIPIDAJA

AS Tallink Grupp (edaspidi "Tallink ")

2. REGISTRI NIMI

Club One kliendiregister

3. REGISTRIPIDAMISE ALUS

Club One püsikliendiprogrammi liikmelisus

4. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK

Registrit kasutatakse Club One püsikliendiprogrammi kliendisuhete korraldamiseks, kogutud punktide registreerimiseks ja haldamiseks, klientidega kontakteerumiseks ja turunduslikel eesmärkidel.  Tallink kasutab turunduses ja klientidega suhtlemisel sisseostetavat postitusteenust. Registreeritud andmeid kasutatakse ka reisibroneeringute tegemisel ja arveldamisel.

Kui isik liitub Club One programmiga, annab ta nõusoleku enda poolt tehtud ostude kandmiseks registrisse. Club One programm ja liikmelisus põhinevad Tallinki teenuste kasutamisel. Club One programmi liige kogub boonuspunkte, mida saab nii reisipiletitelt kui ka laevades tehtud ostudelt. Laevas tehtud ostud kantakse registrisse kliendipõhiselt müügipunktide kaupa.

5. REGISTRIS SISALDUVAD ANDMED

5.1 Liikme üldandmed:
Liikmeks registreerimise kuupäev, perekonnanimi, eesnimi, aadress, postiindeks, sünniaeg, sugu, telefon tööl ja kodus, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, laste nimed, sünniajad ja sugu ning reklaampostitustes kasutatav keel.

Paralleelkaartide valdajate perekonnanimi, eesnimi, vanus, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja töötelefon.

5.2 Liikme poolt teatatud harrastused
- Kalastamine
- Golf
- Mäesuusatamine
- Teater/muusikal
- Kontsert/ooper/ballett
- Tants
- Toidu- ja veinikultuur
- Puhkus sanatooriumis/spaas
ja leibkonna sissetulek klassifitseerivate andmetena.

5.3 Kaarti ja kaardi taset puudutavad andmed:
Kliendi number, viimase kaardi väljaandmise ja kehtivuse lõpu kuupäevad, kaardi tase, kaardi tüüp (üldine, reisibüroo töötaja, aktsionär, treilerijuht, personal), kogutud punktid ning reiside arv kaardi kehtivusaja jooksul.

5.4 Boonuspunktide kogunemise ja kasutamise andmed:
Kõik kaardi kehtivusaja jooksul kogutud ja kasutatud punktid, kasutamata punktid.

5.5 Reisimist puudutavad andmed
Club One kaardi kasutamisega seonduvad andmed: kaardiga tehtud broneeringud ning laevadel tehtud ostud, sisaldades kohta, summat eurodes, kuupäeva ja kellaaega. Reisi osas kantakse registrisse laev ja selle marsruut ning kas tegemist on ühe suuna või edasi-tagasi piletiga, broneeringu kajutikategooria, reisijate arv, valuuta ning broneeringu kuupäev. Registrisse jäävad ka andmed selle kohta, millise broneerimiskeskuse kaudu broneering tehti.

5.6 Kliendi poolt määratud nõusolekud ja keelud:
otse- ja telefoniturunduse keelud, koostööpartnerite turunduskeeld, nõusolekud turundusmaterjalide saatmiseks sms-i ja e-posti teel.

5.7 Tallinki poolt lõpetatud liikmelisus
Kliendi andmeid säilitatakse registris pärast liikmeks oleku lõpetamist identifitseerimise eesmärgil igal juhtumi puhul eraldi määratava aja jooksul.

6. TAVAPÄRASED INFOALLIKAD

Kliendi isikuandmed, info harrastuste kohta ning nõusolekud ja keelud saadakse liikmelt endalt, kui ta täidab liikmeks saamise avalduse või hiljem oma andmeid uuendab. Aadressandmeid uuendatakse Posti aadressiteenuse abil.

Club One kaardi kasutamisega seonduvad andmed saadakse Tallinki broneerimis- ja kassasüsteemist.  Boonuspunkte ja taset puudutavad andmed saadakse Tallinki infosüsteemist.

7. ANDMETE EDASTAMINE TURUNDUSLIKEL EESMÄRKIDEL

Registrist ei väljastata andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel selleks volitatud ametkondadele.

8. LIIKME ÕIGUSED

Igal liikmel on õigus teada saada, millised andmed on tema kohta Club One kliendiregistrisse kantud.  Andmeid saab üks kord aastas tasuta kontrollida.  Kontrollimise soovi kohta tuleb esitada punktis 10 nimetatud isikule vastav kirjalik ja allkirjastatud taotlus.  Kontrollimistaotluse tulemusel edastatavad andmed väljastatakse kirjalikult ning saadetakse posti teel isiku registrisse kantud aadressil.

Club One liikmetel on õigus nõuda neid puudutavate vigaste andmete muutmist.  Vea parandamist puudutav taotlus tuleb samuti esitada kirjalikult eelnimetatud aadressil.

9. REGISTRI KAITSE

9.1 Paberimaterjalid:
Liitumisblanketid ja muud manuaalselt töödeldavad ning isikuandmeid sisaldavad dokumendid hävitatakse pärast töötlemist selleks ettenähtud korras.

9.2. Arvutisse salvestatud andmed
Club One rakendusprogrammi kasutusõigus on vaid selleks määratud Tallinki töötajatel. Andmebaasil on erinevad kasutajate tasandid, nii et kasutaja saab haldus- või kasutusõiguse vaid kasutamise seisukohast vajalikele andmetele. Igal kasutajal on oma kasutajatunnus ja salasõna, mida sisselogimisel küsitakse. Süsteem on kaitstud tulemüüriga, mis turvab Tallinki arvutisüsteeme väljastpoolt tulevate rünnakute eest.

10. REGISTRIGA SEOTUD KÜSIMUSI HALDAV ISIK

Siiri Toomsalu
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn